Dagordningar och protokoll arkiv

Här hittar du ärendelistor (dagordningar) och protokoll från gemensamma överförmyndarnämndens sammanträden.

Kontakt

    Överförmyndarhandläggare Ljungby

  • Eva-Marie Norén Holgersson
  • Tel. 0372-78 91 98

Kommentera