titelbild

Miljö- och byggnämnden

Ansvar

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att

 • utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).
 • utföra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
 • övriga uppgifter som enligt lag med föreskrifter ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.

Sammanträdesdagar 2020

 • 5 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 19 maj
 • 24 juni
 • 9 september
 • 15 oktober
 • 18 november
 • 15 december

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera