titelbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala skattesatsen eller ledamöter i nämnderna.

Tid och plats för sammanträden

Ljungby kommunfullmäktige sammanträder i konferenssalen i Ljungby Arena, vanligen kl.17.30 sista måndagen i månaden. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare.  

Sammanträdesdagar 2021

  • 25 januari
  • 1 mars, sammanträdet startar kl 16.30
  • 29 mars
  • 26 april
  • 24 maj
  • 21 juni
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december

Ärenden

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. 

Webb-tv och radio

Du kan följa sammanträdet direkt på webb-tv. Länk finns tillgänglig under dagen för sammanträdet.
Sammanträdena direktsänds även i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via radio Ljungbys webbplats

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Ledamöter

Vilka som är kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret. Där finns också ledamöternas kontaktuppgifter.

Kontakt

Kontakt

Kommentera