Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Ljungby träffas en gång i månaden och är öppet för alla som är mellan 13 och 20 år. Ingen föranmälan behövs.

Nästa möte är torsdagen den 12 mars 2020 kl 15.45 i kommunhuset

På agendan, bla:

  • vi vill ha fler bussar och mer information om närtrafiken,
  • kan vi hjälpa till att ordna nattklubb/festställe i Ljungby eller buss till Balders?

Ungdomsrådet jobbar inte med politik utan fokuserar på sakfrågor som är viktiga för ungdomar. Medlemmarna träffar nya vänner från andra skolor i kommunen, samt andra kommuner i Sverige, och lär sig att driva frågor, bygga nätverk och presentera idéer. Framför allt får ungdomar vara med och påverka de frågor som vi själva tycker är viktiga. Ungdomsrådet är vår egen arena.

Kontakt

Kommentera