Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Rådet är ett remissorgan i frågor som berör pensionärer till exempel taxor, avgifter och boendefrågor.

Sammanträdesdagar 2022

  • 21 februari
  • 16 maj
  • 26 september
  • 14 november

Kommentera