Slutbehandlade förslag 2019

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2019.

Bygg padeltennisbanor i kvarteret Fritiden 
Inkom den 2 juli 2019.
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 18 december 2019 

Utöka budgeten socialförvaltningens budget 
Inkom den 12 september 2019. 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 3 december 2019

Förnya och sätt dit mer lekplatsaktiviteter för barnen i Lagan vid bostadsområdet vid Violvägen, Rosenvägen, Lagan Åby
Inkom den 30 april 2019.
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 december 2019

Sätt upp fartkameror i centrum
Inkom den 28 juni 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 december 2019

Hastighetsbegränsa Drottninggatan
Inkom den 7 augusti 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 december 2019

Montera ett hastighetsstyrt trafikljus vid Vittarydskolan
Inkom den 16 juli 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 december 2019

Gör en isbana på torget bredvid granen, där alla som vill kan åka skridskor. För att höja stämningen kan det spelas musik.
Inkom den 28 december 2018
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 22 november 2019

Anlägg en enkel tennisbana i Pilparken (vid Lagaån i närheten av Ljungsätra)
Inkom den 11 september 2019
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 22 november 2019

Fortsätt gång- och cykelväg från Ågårdsvägen in på Fogdegatan
Inkom den 15 februari 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 november 2019

Sätt upp fler skyltar i Kronoskogen och ett cykelställ vid den nya parkeringen
Inkom en 10 maj 2019.
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 23 oktober 2019

Ta fram klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp år 2030
Inkom den 15 mars 2019
Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 oktober 2019

Placera ut sand för privat bruk vintertid 
Inkom den 20 januari 2019 
Tekniska nämnden fattade beslut den 8 oktober 2019 

Halkbekämpa med sand istället för med sten på cykelbanorna 
Inkom den 17 januari 2019 
Tekniska nämnden fattade beslut den 8 oktober 2019 

Ge förskolebarn rätt till 15 timmar förskoletid per vecka under tre dagar
Inkom den 19 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 25 september 2019

Dela på kultur- och fritidsnämnden
Inkom den 23 april 2018
Kommunfullmäktige fattade beslut den 30 september 2019

Ta bort farthinder framför Hjortsbergsskolan 
Inkom den 9 april 2019 
Tekniska nämnden fattade beslut den 3 september 2019

Permanent farthinder i närheten av korsningen Ringvägen/Södergatan i Lagan
Inkom den 2 maj 2019 
Tekniska nämnden fattade beslut den 3 september 2019 

Skyltning för cyklister vid övergångsställen
Inkom den 3 mars 2019 
Tekniska nämnden fattade beslut den 3 september 2019 

Flytta 80km/h-skylten på Liatorpsvägen förbi Hjälmarydsområdet
Inkom den 29 mars 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 3 september 2019

Uppkalla gata efter Emelie Flygare Carlén, Emelie Flygares Gata. 
Inkom den 3 maj 2019
Miljö- och byggnämnden fattade beslut den 26 juni 2019

Sätt upp ljussignaler vid övergångsstället över Vislandavägen mot Astradskolan
Inkom den 7 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 25 juni 2019

Farthinder på Torsgatan mellan Björkstigen och Gästgivaregatan
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 25 juni 2019

Säkra övergångar för gångare och cykllister på Vislandavägen
Inkom den 4 januari 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 25 juni 2019

Placera en refug i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/ Strömgatan.
Inkom den 26 november 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 25 juni 2019

Belysning utmed gamla banvallen norrut från Kronoskogen
Inkom den 26 november 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 25 juni 2019.

Låt Hjalmar Brantingsstatyn stå kvar vid gamla Folkparken och komplettera den med ett Berättarbord samt upprusta planteringsytorna.
Inkom den 2 april 2019
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 19 juni 2019

Flytta skulpturen Hjalmar Branting till centrum
Inkom den 20 februari 2019
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 19 juni 2019

Bygg ett parkeringshus i flera plan på platsen mellan Månen och Betelkyrkan som idag är en parkering i markplan.
Inkom den 17 december 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 28 maj 2019

Ändra namn på Olofsgatan till exempelvis Nedre och Övre Olofsgatan
Inkom den 19 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 28 maj 2019

Gör en rondell i korsningen Märta Ljungbergsvägen - Drottninggatan
Inkom den 10 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 28 maj 2019

Evenemang för kommunens hjältar
Inkom den 3 januari 2019
Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 maj 2019.

Fira Berättarfestivalens 30-årsjublieum genom att sätta upp ny illustration eller konst vid Sagomuseet
Inkom 20 december 2018
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 24 april 2019

Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot centrum
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 23 april 2019

Beskär kantstenen på trottoarerna.
Inkom 22 augusti 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 23 april 2019.

Medborgarförslag om resor för elever
Inkom den 20 september 2018
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 april 2019

Medborgarförslag om tömning till husbilar
Inkom den 24 september 2018
Kommunstyrelsen fattade beslut 12 mars 2019

Sätt upp en Stop-skylt istället för lämna företrädesskylt när man kommer från Stationsgatan ut på Fabriksgatan.
Inkom den 24 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019

Medborgarförslag om att sänka hstigheten till 30 km/h i alla villaområden
Inkom den 20 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019

Medborgarförslag om ny infart vid Bredemad
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019

Medborgarförslag om belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Inkom den 16 februari 2018
Tekniska nämnden fattade beslut 22 januari 2019

Kommentera