titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 maj 2020:

Flagga på de nationella minoriteternas nationaldag
Inkom den 4 maj 2020
Motivering: Ett utmärkt sätt för Ljungby kommun att visa ökad medvetenhet om de fem nationella minoriteterna.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 30 mars 2020:

Färdigställ banvallsleden Karlshamn - Ljungby - Halmstad genom kommunen
Inkom den 16 mars 2020
Motivering: En fungerande cykelled från Östersjön till Kattegatt skulle vara ett lyft för hela turistnäringen, lokalbefolkningen och för den ökande naturturismen. Banvallsleden skulle när väl Bolmenleden blir klar stärka Ljungbys och sjörikets attraktionskraft.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Tydliggör det politiska ansvaret för cykelleder. Plocka upp tråden med Banvallsleden och gör hela banvallen cykelbar genom vår kommun.
Inkom den 16 mars 2020
Motivering: Banvallsleden är en intressant kulturmiljö både nationellt och internationellt och med stor potential.Den går genom skiftande naturmiljöer med lövskog, myrar och vackra sjöar och binder samman med Kattegattsleden, Sydostleden och Sydkustleden. En bra möjlighet att öka turismen genom cykelpaket och utökad besöksnäring. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Inrätta en "klimatruta" på kommunens sida Veckonytt i Smålänningen - förslagsvis en gång i månaden
Inkom den 11 mars 2020
Motivering: Människor behöver känna att något göra för klimatet. Kommunen bör redogöra vad som uträttats och vad som planeras för den närmsta tiden. Publicera enkla klimatsmarta förslag, be privatpersoner skicka in förslag osv. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 februari 2020:

Ompröva beslutet om att flytta Fritidsbanken till biblioteket i Ljungby centrum Inkom den 13 februari 2020
Motivering: Biblioteksverksamheten behöver ytorna i biblioteket.  Fritidsbanken skulle istället kunna placeras i en annan byggnad. Ljungby Arena är en av flera  byggnader där Fritidsbanken istället skulle kunna placeras. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Placera ett vattenspel vid Elverksbron (eller annan plats i Lagaån)
Inkom den 22 januari 2020
Motivering: Ett vattenspel förskönar och sprider glädje. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 januari 2020:

Riv gamla scoutstugan på Giraffvägen och bygg ett LSS-boende på tomten
Inkom den 16 januari 2020
Motivering: LSS-boenden behövs, tomten ligger centralt men ändå i ett lugnt område. Kanske skulle det gå att samverka med det befintliga boendet som finns nedanför på Giraffvägen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialnämnden för beslut. 

Samåkningsparkering i Tannåker
Inkom den 15 januari 2020
Motivering: Det finns ett antal skolungdomar som måste ta sig till busshållsplatsen i Tannåker för att komma till skolan. Det finns inga anslutningsbussar så eleverna från Skällandsö-Jonsboda-Flahult måste ta sig till länsbussen i Tannåker. Parkering för möjlighet att kunna samåka i andra situationer är också viktig, både för miljö och individen. Underlättar för ortens befolkning och kan på sikt främja inflyttning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Förbjud all försäljning och skjutning av raketer och smällare både vid nyår och påsk
Inkom den 10 januri 2020
Motivering: Djur i naturen och sällskapsdjur skadas. Det finns hundar som stressar sig till döds på grund av raketer. Varje år skadas ca 100 personer i Sverige så pass allvarligt av fyrverkerier att dem behöver uppsöka vården. Många sjuka, både barn och äldre lider och blir oroliga av fyrverkerierna. Även dem som kommer från krigsdrabbade länder lider av raketerna.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Samåkningsparkering i Tannåker-området
Inkom den 8 januari 2020
Motivering: Det finns stort behov av en samåkningsparkering i Tannåker. Ett antal skolungdomar måste ta sig till busshållsplatsen vid affären i Tannåker för att ta sig till gymnasieskolan i Ljungby då det inte finns anslutningsbussar till byarna, men affärens parkeringar behövs för dess kunder. Det är viktigt för bygden att kommunen satsar på en samåkningsparkering. Gynnar både miljön och underlättar för bygdens befolkning. Möjligheten att kunna samåka i andra situationer är önskvärd både för miljön och för individen. Det kan handla om jobbpendlig eller andra resor.  
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 16 december 2019:

Bygg en cykelväg på östra sidan av rondellen på Rosendalsområdet
Inkom den 11 december 2019
Motivering: I Rosendalsrondellen tvingas cyklister cykla på körbanan vilket medför olycksrisker.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Anlägg mindre parkeringsplatser vid busshållplatser på landet för dem som behöver köra moped eller a-traktor till hållplatsen

Inkom den 2 december 2019.
Motivering: Vem vill gå eller cykla 3,5 km på vägar genom skog med vildsvin kl 6,30 en mörk vintermorgon, för att komma till skolan? Men vi som kan ta moped eller a-traktor har ingenstans att parkera den när vi kommer fram till  busshållplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Icke-hävdade akademiker kan vara användbara, kan efterfrågas att arbeta i Ljungbyskolor.

Inkom den 19 november 2019
Motivering: Skolan saknar flera vuxna och de vuxna som nämns ovan saknar ett verkligt viktigt och nödvändigt uppdrag. Det kan exempelvis vara ett uppdrag i form av stöd och hjälp under ordinarie studietid i klassrum, läxhjälp efter efter lektionerna eller på Fritidsgården. Kommunen kan initiera projekt och söka statligt stöd. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 november 2019:

Gör ett belyst övergångsställe på John Lagers väg vid Byagårdsvägens utfart över mot Klotvägen.
Inkom den 4 november 2019
Motivering: Det går en stig upp från Klotvägen som används för att komma över John Lagers väg. Om inget görs kommer det snart att hända en olycka. Ett belyst övergångsställe eller alternativt ta bort stigen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.
 

 

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 februari 2019:

Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Inkom den 11 februari 2019
Motivering: Sätt upp stora och spektakulära kopior av konstnärers bilder av staden på platsen där konstnären stod och målade så att alla kan se staden med konstnärens ögon. Då kan vi minnas, reflektera, prata om människor och hus och utvecklingens gång och som de enda invånarna i landet se den egna staden porträtterad så. Precis som i staden Collioures i Frankrike.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ordna källsortering i Nöttja
Inkom den 7 februari 2019
Motivering: Idag får vi åka till Hamneda, Kånna, Angelstad eller Ljungby. Med de nya rutinerna för sopsortering vore det värdefullt för Nöttjaborna och skulle undvika att papper, plast m.m slängs i hushållssoporna. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 5 november 2018:

Ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år
Inkom 24 september 2018
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialämnden för beslut.

 

 

Kommentera