Slutbehandlade förslag 2020

Förbjud fordonstrafik och parkering nattetid på Oxtorget 
Inkom den 30 augusti 2019.
Tekniska nämnden fattade beslut den 10 januari 2020. 

Bygg nytt kommunhus 
Inkom den 3 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut  den 14 januari 2020. 

Kommentera