Slutbehandlade förslag 2017

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2017.

Bygg en skatepark vid biblioteket.
Inkom den 29 maj 2017.
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 22 november 2017. 

Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola.
Inkom den 14 november 2016.
Tekniska nänmnden fattade beslut den 13 september 2017

Kommunen bör köpa Bolmsö Camping och Värdshuset Hägern på Bolmsö.
Inkom den 27 juni 2016.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 12 september 2017.

Asfaltera cykelvägen mellan Ljungby och Gnustorp.
Inkom den 3 februari 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 14 juni 2017

Asfaltera cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.
Inkom den 2 februari 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 14 juni 2017

Inför parkeringsförbud på ena sidan av Strömgatan i södra delen (mellan Storgatan och Fogdegatan)
Inkom den 10 januari 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 16 maj 2017

Underhåll slingorna vid Bräkentorpsområdet bättre och upprätta gemensam information för både kommunens och FK Finns slingor.
Inkom den 9 juni 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 16 maj 2017

Bygg fler seniorboende centralt.
Inkom den 21 juni 2016.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 4 april 2017

Trevliga skyltar i Ljungby som visar intressanta ställen för besökare.
Inkom den 30 september 2016. 
Tekniska nämnden fattade beslut den 21 mars 2017

Kommentera