titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 15 juni 2020:

Se över trafiksituationen på Bolmstadsvägen
Inkom den 25 maj 2020
Motivering: Säkerhet för invårnare och trafikanter.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 maj 2020:

Flagga på de nationella minoriteternas nationaldag
Inkom den 4 maj 2020
Motivering: Ett utmärkt sätt för Ljungby kommun att visa ökad medvetenhet om de fem nationella minoriteterna.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 30 mars 2020:

Färdigställ banvallsleden Karlshamn - Ljungby - Halmstad genom kommunen
Inkom den 16 mars 2020
Motivering: En fungerande cykelled från Östersjön till Kattegatt skulle vara ett lyft för hela turistnäringen, lokalbefolkningen och för den ökande naturturismen. Banvallsleden skulle när väl Bolmenleden blir klar stärka Ljungbys och sjörikets attraktionskraft.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Tydliggör det politiska ansvaret för cykelleder. Plocka upp tråden med Banvallsleden och gör hela banvallen cykelbar genom vår kommun.
Inkom den 16 mars 2020
Motivering: Banvallsleden är en intressant kulturmiljö både nationellt och internationellt och med stor potential.Den går genom skiftande naturmiljöer med lövskog, myrar och vackra sjöar och binder samman med Kattegattsleden, Sydostleden och Sydkustleden. En bra möjlighet att öka turismen genom cykelpaket och utökad besöksnäring. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Inrätta en "klimatruta" på kommunens sida Veckonytt i Smålänningen - förslagsvis en gång i månaden
Inkom den 11 mars 2020
Motivering: Människor behöver känna att något göra för klimatet. Kommunen bör redogöra vad som uträttats och vad som planeras för den närmsta tiden. Publicera enkla klimatsmarta förslag, be privatpersoner skicka in förslag osv. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Bilda ett centrum för barnteater och kultur på Kajsa Kavat
Inkom den 25 februari 2020
Motivering: Det kan fungera som en filial till Grands teaterscen och ligger väl i anslutning till kulturskolan och Godsmagasinet. Trädgården runtomkring kan integreras i kulturpedagogisk verksamhet och även fungera som område för utomhusteater. Det upplevs dessutom som tryggt och lugnt då området är avgränsat med staket.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 februari 2020:

Ompröva beslutet om att flytta Fritidsbanken till biblioteket i Ljungby centrum Inkom den 13 februari 2020
Motivering: Biblioteksverksamheten behöver ytorna i biblioteket.  Fritidsbanken skulle istället kunna placeras i en annan byggnad. Ljungby Arena är en av flera  byggnader där Fritidsbanken istället skulle kunna placeras. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Placera ett vattenspel vid Elverksbron (eller annan plats i Lagaån)
Inkom den 22 januari 2020
Motivering: Ett vattenspel förskönar och sprider glädje. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Åtgärda höga ljudnivåer på Oxtorget på kvällar och nätter
Inkom den 21 januari 2020
Motivering: Flera gånger i veckan samlas ett flertal bilar, A-traktorer och ibland även vanliga traktorer, på Oxtorget, året runt. Man buskör, varvar upp motorer, kör på tomgång och spelar mycket och hög musik. Polisen har ökat sin närvaro men inte lyckats få ner problemet med hög ljudnivå nämnvärt. Det finns andra kommuner som har löst dylika problem med parkeringsförbud mellan sen kväll och tidig morgon för de som saknar parkeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 januari 2020:

Riv gamla scoutstugan på Giraffvägen och bygg ett LSS-boende på tomten
Inkom den 16 januari 2020
Motivering: LSS-boenden behövs, tomten ligger centralt men ändå i ett lugnt område. Kanske skulle det gå att samverka med det befintliga boendet som finns nedanför på Giraffvägen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialnämnden för beslut. 

Samåkningsparkering i Tannåker
Inkom den 15 januari 2020
Motivering: Det finns ett antal skolungdomar som måste ta sig till busshållsplatsen i Tannåker för att komma till skolan. Det finns inga anslutningsbussar så eleverna från Skällandsö-Jonsboda-Flahult måste ta sig till länsbussen i Tannåker. Parkering för möjlighet att kunna samåka i andra situationer är också viktig, både för miljö och individen. Underlättar för ortens befolkning och kan på sikt främja inflyttning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Förbjud all försäljning och skjutning av raketer och smällare både vid nyår och påsk
Inkom den 10 januri 2020
Motivering: Djur i naturen och sällskapsdjur skadas. Det finns hundar som stressar sig till döds på grund av raketer. Varje år skadas ca 100 personer i Sverige så pass allvarligt av fyrverkerier att dem behöver uppsöka vården. Många sjuka, både barn och äldre lider och blir oroliga av fyrverkerierna. Även dem som kommer från krigsdrabbade länder lider av raketerna.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Samåkningsparkering i Tannåker-området
Inkom den 8 januari 2020
Motivering: Det finns stort behov av en samåkningsparkering i Tannåker. Ett antal skolungdomar måste ta sig till busshållsplatsen vid affären i Tannåker för att ta sig till gymnasieskolan i Ljungby då det inte finns anslutningsbussar till byarna, men affärens parkeringar behövs för dess kunder. Det är viktigt för bygden att kommunen satsar på en samåkningsparkering. Gynnar både miljön och underlättar för bygdens befolkning. Möjligheten att kunna samåka i andra situationer är önskvärd både för miljön och för individen. Det kan handla om jobbpendlig eller andra resor.  
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 16 december 2019:

Bygg en cykelväg på östra sidan av rondellen på Rosendalsområdet
Inkom den 11 december 2019
Motivering: I Rosendalsrondellen tvingas cyklister cykla på körbanan vilket medför olycksrisker.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Sätt upp skyltar om att cyklister inte har företräde när man cyklar över gata eller övergångsställen

Inkom den 9 december.
Motivering: Det räcker med att gå genom stan halv 8 på morgonen i höstmörkret och se alla cyklister som hänsynslöst korsar gator och övergångsställen utan att ta hänsyn till bilar eller annat. Gör som Norrköping, sätt upp dessa skyltar på strategiska ställen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Anlägg mindre parkeringsplatser vid busshållplatser på landet för dem som behöver köra moped eller a-traktor till hållplatsen
Inkom den 2 december 2019.
Motivering: Vem vill gå eller cykla 3,5 km på vägar genom skog med vildsvin kl 6,30 en mörk vintermorgon, för att komma till skolan? Men vi som kan ta moped eller a-traktor har ingenstans att parkera den när vi kommer fram till  busshållplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Placera ett låsbart cykelställ vid busshållplatsen i Kånna för att förhindra stölder
Inkom den 27 november 2019
Motivering: Jag skulle vilja att det sätts upp stolpar som vi kan låsa fast våra cyklar vid. Det har skett många stölder och jag själv har blivit av med en cykel där nere. Vi har även sett cyklar som blivit slängda i ån nära busshållplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Icke-hävdade akademiker kan vara användbara, kan efterfrågas att arbeta i Ljungbyskolor.
Inkom den 19 november 2019
Motivering: Skolan saknar flera vuxna och de vuxna som nämns ovan saknar ett verkligt viktigt och nödvändigt uppdrag. Det kan exempelvis vara ett uppdrag i form av stöd och hjälp under ordinarie studietid i klassrum, läxhjälp efter efter lektionerna eller på Fritidsgården. Kommunen kan initiera projekt och söka statligt stöd. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 november 2019:

Gör ett belyst övergångsställe på John Lagers väg vid Byagårdsvägens utfart över mot Klotvägen.
Inkom den 4 november 2019
Motivering: Det går en stig upp från Klotvägen som används för att komma över John Lagers väg. Om inget görs kommer det snart att hända en olycka. Ett belyst övergångsställe eller alternativt ta bort stigen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.
 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 oktober 2019:

Det ska vara valfritt att välja skoltillhörighet Angelstad eller Bolmsö för Hölminges barn
Inkom den 23 oktober 2019
Motivering: Den som fått en plats i en klass ska få följa denna vid skolskifte i åk 7. Då vi bor i Hölminge har vi valt skola i stan. Det är inget alternativ att köra till Bolmsö som vi egentligen tillhör, varken miljömässigt eller tidsmässigt. Hade vi tillhört Angelstad när vi valde hade det varit alternativ ett. Bryt inte barnena från sina klasskompisar i åk 7.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde och därmed Ljungbys högstadieskolor
Inkom den 15 oktober 2019
Motivering: Åtta familjer av totalt elva familjer som nu bor i Hölminge har valt skolor i Ljungby eller Angelstad istället för Bolmsö. Tills en ny skola blir klar låt de som nu går i andra skolor få göra det under en övergångsperiod. Se till barnperspektivet,avstånd och kvalitet, dessutom  blir barnen otrygga om de ska gå i annan skola än sina klasskompisar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Bygg ingen skola på Bolmsö, Tannåker eller åt det hållet.
Inkom den 10 oktober 2019
Motivering: Satsa på Angelstadskolan och skola innne i stan. Hölminges barnfamiljer vill tillhöra Angelstad skola igen och kör hellre dit eller till Ljungby vilket trots allt är på "rätt håll". Detta bland annat på grund av miljöaspekt, ekonomisk aspekt och social utveckling för barnen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Bygg den planerade högstadieskolan på Favörs gamla parkering
Inkom den 10 oktober 2019
Motivering: Närhet till busshållplatser, tillgång till Sunnerbohallen och Ljungby Arena och så sparas fina grönområden.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Låt barnen i Hölminge gå i Angelstad för större trygghet och mindre miljöpåverkan då man slipper hämtning på förskolan i Bolmsö under fem års tid 

Inkom den 4 oktober 2019
Motivering: Det är skamligt att vi tvingas till Bolmsö när vi inte tillhör Bolmsö på något annat sätt. Man bygger Bolmsöskolans framtid på ett luftslott när man tror att folk kommer att flytta så långt ut från stan permanent. Satsa på Bolmsö som ett fritidsområde istället.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Utöka budgeten för Socialförvaltningen. Låt välfärd få kosta och behåll den i kommunal regi för att säkerställa kvaliteten
Inkom den 15 september 2019
Motivering: För att budgeten inte ska gå back. För att hålla hög kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare och kommun att bo och leva i. Det behövs höjd grundbemanning, äldre är idag ofta tyngre att arbeta med, sjukare och lever längre. Att inte anpassa personalstyrkan efter rådande situation bränner ut personalen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 30 september 2019: 

Förbjud fordonstrafik och parkering under nattetid på Oxtorget

Inkom: den 30 augusti 2019
Motivering: Fordonstrafik och umgänge på Oxtorget är störande för dem som bor i närområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Förläng gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan

Inkom den 4 juli 2019
Motivering: Genom att binda ihop gång- och cykelvägen från Åbrinken till gång- och cykelvägen vid den gamla brandstationen har både skolelever och motionärer en säker plats att gå och cykla på, speciellt på vintertid när trottoaren på andra sidan fylls av snö.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Bygg utomhuspadeltennisbanor i Ljungby. Gärna i anslutning till Kronoskogen, Sunnerbovallen och utebadet
Inkom den 2 juli 2019
Motivering: Då det finns en stort intresse för padeltennis i Ljungby och en sport intresset ökat för borde det finnas utomhusbanor.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 27 maj 2019:

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Gör Janssons ängar till en bilfri åpark.
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde borde Kungsgatan mellan Gängesvägen och Elcenter tas bort förbi det som i folkmun kallas Janssons ängar. En av de få platser i stan där man enkelt kommer ner till vattnet och används flitigt fina vår- och sammardagar. Förslagsvis avslutas Kungsgatan i höjd med Kungsgatan 28 med vändplats och parkering för besökare till Ljungbergsmuseet och Janssons ängar. Möblera med sittbänkar, grillplatser och bryggor. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Anlägg bryggor i centrala Ljungby
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Ån behöver tas vara på bättre för att skapa fler rekreativa områden och nya attraktiva bostadsområden. Bryggorna kan användas för att fiska, picknicka, sjösätta kanoter, bada från eller bara sitta på och solla och doppa tårna.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 29 april 2019:

Ge förskolebarnen rätt till 15 timmar/vecka på tre dagar (istället för 5 dagar)
Inkom 10 april 2019
Motivering: Barnen känner en större gemenskap med gruppen och kan delta i fler aktiviteter. De behöver inte bryta upp och gå hem när det serveras lunch vilket ger dem social samvaro kring matbordet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ordna en ställplats för husbilar i centrala Ljungby. På ytan som finns sydost om Granngården vid Lagaån. 
Inkom den 25 mars 2019
Motivering: Central, vacker plats som skulle sätta sig på husbilskartan. Nära till muséer, restauranger och shopping.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ta fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.
Inkom den 18 mars 2019
Motivering: Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 februari 2019:

Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Inkom den 11 februari 2019
Motivering: Sätt upp stora och spektakulära kopior av konstnärers bilder av staden på platsen där konstnären stod och målade så att alla kan se staden med konstnärens ögon. Då kan vi minnas, reflektera, prata om människor och hus och utvecklingens gång och som de enda invånarna i landet se den egna staden porträtterad så. Precis som i staden Collioures i Frankrike.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ordna källsortering i Nöttja
Inkom den 7 februari 2019
Motivering: Idag får vi åka till Hamneda, Kånna, Angelstad eller Ljungby. Med de nya rutinerna för sopsortering vore det värdefullt för Nöttjaborna och skulle undvika att papper, plast m.m slängs i hushållssoporna. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Placera ut sandlådor för privat bruk under vintertid

Inkom den 23 januari 2019
Motivering: Halkolyckor med tillbud orsakar mycket lidande och innebär stora samhällskostnader. För att stimulera privatpersoner att underhålla och sköta gångbanor och uppfarter föreslås att Ljungby kommun placerar ut lådor med sand och krossgrus förslagsvis vid återvinningsstationerna vintertid.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sanda istället för att stena gång- och cykelbanor
Inkom den 17 januari 2019
Motivering: När det töar efter frost och sedan fryser på igen blir denna singel glashal. Vanlig hederligs sand vore önskvärt och skulle spara en del för samhället då fall/halkolyckor är dyra för vården.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 5 november 2018:

Ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år
Inkom 24 september 2018
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 januari 2018:

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Motivering: Sälj det gamla kommunhuset och bygg om till lägenheter. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Köp El-Centers lokaler och bygg Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I.
Kommunens förvaltning är idag utspridd på flera platser. Att samla all verksamhet skulle ge många positive fördelar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

 

Kommentera