titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 30 september 2019: 

Anlägg en enkel tennisbana i Pilparken (vid Lagaån i närheten av Ljungsätra) 
Inkom den 11 september 2019
Motivering: En enkel tennisbana av asfalt som är gratis att använda och öppen dygnet runt skulle locka fler ungdomar att röra på sig mer och öppna upp för fler aktiviteter runt Lagaån.

Förbjud fordonstrafik och parkering under nattetid på Oxtorget
Inkom: den 30 augusti 2019
Motivering: Fordonstrafik och umgänge på Oxtorget är störande för dem som bor i närområdet. 

Hastighetsbegränsa Drottninggatan
Inkom den 7 augusti 2019
Motivering: Trafikintensiteten har ökat på Drottninggatan sedan Stationsgatan och Storgatan byggdes om. Det är också många övergångställen på sträckan och många bilar passerar i hastigheter på uppskattningsvis 80-100 km/h.

Montera ett hastighetsstyrt trafikljus vid Vittarydskolan
Inkom den 16 juli 2019
Motivering: Förbi Vittarydskolan kör trafikanter i otillåtna hastigheter. Detta problem kan bemötas genom att montera ett hastighetsstyrt trafikljus som ger fortkörande trafikanter längre stopplikt. 

Förläng gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan
Inkom den 4 juli 2019
Motivering: Genom att binda ihop gång- och cykelvägen från Åbrinken till gång- och cykelvägen vid den gamla brandstationen har både skolelever och motionärer en säker plats att gå och cykla på, speciellt på vintertid när trottoaren på andra sidan fylls av snö.

Bygg utomhuspadeltennisbanor i Ljungby. Gärna i anslutning till Kronoskogen, Sunnerbovallen och utebadet
Inkom den 2 juli 2019
Motivering: Då det finns en stort intresse för padeltennis i Ljungby och en sport intresset ökat för borde det finnas utomhusbanor.

Sätt upp fartkameror i centrum

Inkom den 28 juni 2019
Motivering: Det är ingen som respekterar angivna skyltar. En allvarlig olycka kommer att hända förr eller senare. Samtidigt kan kommunen få in medel från olydiga medborgare.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 27 maj 2019:

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Gör Jansson ängar till en bilfri åpark.
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde borde Kungsgatan mellan Gängesvägen och Elcenter tas bort förbi det som i folkmun kallas Janssons ängar. En av de få platser i stan där man enkelt kommer ner till vattnet och används flitigt fina vår- och sammardagar. Förslagsvis avslutas Kungsgatan i höjd med Kungsgatan 28 med vändplats och parkering för besökare till Ljungbergsmuseet och Janssons ängar. Möblera med sittbänkar, grillplatser och bryggor. 

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Anlägg bryggor i centrala Ljungby
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Ån behöver tas vara på bättre för att skapa fler rekreativa områden och nya attraktiva bostadsområden. Bryggorna kan användas för att fiska, picknicka, sjösätta kanoter, bada från eller bara sitta på och solla och doppa tårna.

Sätt upp fler skyltar i Kronoskogen och ett cykelställ vid den nya parkeringen
Inkom en 10 maj 2019.
Motivering: En informationstavla över stigarna och utegymmet vid parkeringen hade gett besökarna en bra överblick. Skyltar längs slingorna hade förenklat att hitta rätt eftersom det idag är svårt att följa de befintliga skyltarna då de är otydliga eller obefintliga. 

Förnya och sätt dit mer lekplatsaktiviteter för barnen i Lagan vid bostadsområdet vid Violvägen, Rosenvägen, Lagan Åby
Inkom den 30 april 2019.
Motivering: Det är viktigt med barn i rörelse, det finns bara tre leksaksaktiviteter där. Någon är sönder och behöver bytas ut. Fler saker behövs, kanske en rutschkana, gungbräda eller något annat kul. 

Permanent farthinder där Ringvägen korsar Södergatan i Lagan
Inkom den 2 maj 2019. 
Motivering: Många kör för fort. I området finns det ofta barn i rörelse. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 april 2019:

Ge förskolebarnen rätt till 15 timmar/vecka på tre dagar (istället för 5 dagar)
Inkom 10 april 2019
Motivering: Barnen känner en större gemenskap med gruppen och kan delta i fler aktiviteter. De behöver inte bryta upp och gå hem när det serveras lunch vilket ger dem social samvaro kring matbordet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Sänk hastigheten från 80 till 50 km/h på Liatorpsvägen förbi Hjälmaryd  en stäcka på ca 800 meter.

Inkom den 29 mars 2019
Motivering: Extremt mycket tung trafik på denna väg som inte är klassat som tätbebyggt område fast det egentligen är det. Flytta upp 80 skylten förbi den farliga T korsningen/infarten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ordna en ställplats för husbilar i centrala Ljungby. På ytan som finns sydost om Granngården vid Lagaån. 
Inkom den 25 mars 2019
Motivering: Central, vacker plats som skulle sätta sig på husbilskartan. Nära till muséer, restauranger och shopping.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ta fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.
Inkom den 18 mars 2019
Motivering: Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 mars 2019:

Ta bort farthindren på Ågårdsvägen (utanför Hjortsbergsskolan) i samband med åtgärder
Inkom den 4 mars 2019
Motivering: Ågårdsvägen är hårt sliten i asfalten, så åtgärder förmodas snart. Det är ju skyltat med 30 km/tim förbi skolan med två markerade övergångsställen. Varför då behöva studsa över tre farthinder som sliter på bilar och miljön?
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Fortsätt gång- och cykelväg från Ågårdsvägen in på Fogdegatan

Inkom den 15 februari 2019
Motivering: Många farliga situationer. Cyklister som flänger över Fogdegatan för att de inte vet vart de ska ta vägen när cykelvägen upphör och fotgängare som går utmed gräskanten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 februari 2019:

Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Inkom den 11 februari 2019
Motivering: Sätt upp stora och spektakulära kopior av konstnärers bilder av staden på platsen där konstnären stod och målade så att alla kan se staden med konstnärens ögon. Då kan vi minnas, reflektera, prata om människor och hus och utvecklingens gång och som de enda invånarna i landet se den egna staden porträtterad så. Precis som i staden Collioures i Frankrike.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ordna källsortering i Nöttja
Inkom den 7 februari 2019
Motivering: Idag får vi åka till Hamneda, Kånna, Angelstad eller Ljungby. Med de nya rutinerna för sopsortering vore det värdefullt för Nöttjaborna och skulle undvika att papper, plast m.m slängs i hushållssoporna. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sätt upp skyltar till cyklister vid övergångsställen i Ljungby
Inkom den 28 januari 2019
Motivering: Det är alldeles för många cyklister som bara kör rätt över gatan i tron att dem har företräde.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Placera ut sandlådor för privat bruk under vintertid
Inkom den 23 januari 2019
Motivering: Halkolyckor med tillbud orsakar mycket lidande och innebär stora samhällskostnader. För att stimulera privatpersoner att underhålla och sköta gångbanor och uppfarter föreslås att Ljungby kommun placerar ut lådor med sand och krossgrus förslagsvis vid återvinningsstationerna vintertid.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sanda istället för att stena gång- och cykelbanor
Inkom den 17 januari 2019
Motivering: När det töar efter frost och sedan fryser på igen blir denna singel glashal. Vanlig hederligs sand vore önskvärt och skulle spara en del för samhället då fall/halkolyckor är dyra för vården.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 januari 2019:

Gör en isbana på torget bredvid granen, där alla som vill kan åka skridskor.

För att höja stämningen kan det spelas musik.
Inkom den 28 december 2018
Motivering: Social samvaro, utevistelse, motion och glädje.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 5 november 2018:

Ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år
Inkom 24 september 2018
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 maj 2018: 

Dela på kultur- och fritidsnämnden.

Inkom den 23 april 2018
Motivering: Vet av erfarenhet hur väsentligt skilda arbetsuppgifterna är för kultur och fritidsnämnderna. Helt olika personer för dessa uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade att förslaget beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 januari 2018:

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Motivering: Sälj det gamla kommunhuset och bygg om till lägenheter. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Köp El-Centers lokaler och bygg Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I.
Kommunens förvaltning är idag utspridd på flera platser. Att samla all verksamhet skulle ge många positive fördelar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

 

Kommentera