titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för LSS-insatser för barn och ungdomar under 18 år. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanträdesdagar 2020 

  • 26 februari 
  • 25 mars 
  • 29 april 
  • 27 maj 
  • 17 juni 
  • 26 augusti 
  • 30 september 
  • 21 oktober 
  • 25 november 
  • 16 december 

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera