Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

28 september 2020

   
Kommunstyrelsen 15 september 2020   17 september 2020  17 september - 9 oktober 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 september 2020   3 september - 25 september 2020
Kommunstyrelsens personalutskott 3 september 2020 11 september 2020 15 september-6 oktober 2020
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

30 september 2020

   

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

7 oktober 2020

 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2 september 2020 9 september 2020 9 - 30 september 2020 
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
26 augusti 2020    
Miljö- och byggnämnden

9 september 2020

10 september

14 september -
4 oktober 2020

Miljö- och byggnämnden

15 oktober 2020

   
Socialnämnden 26 augusti 2020  2 september 2020  8 september-29 september 2020
Socialnämnden 23 september 2020    

Tekniska nämnden

8 september 2020  14 september 2020  16 september - 7 oktober 2020
Tekniska nämndens arbetsutskott 22 september 2020 22 september 2020 23 september - 13 oktober 2020
Valnämnden 24 september 2020 28 september 2020 30 september- 21 oktober 2020
Demokratiberedningen 22 september 2020    
Gemensamma  överförmyndarnämnden 27 augusti 2020 27 augusti 2020 28 augusti - 11 september 2020
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor  14 september 2020 14 september 2020 16 september- 7 oktober 2020
Tillgänglighetsrådet 27 februari 2020    
Pensionärsrådet 24 februari 2020    
Ljungby Holding AB      
Ljungby Utveckling AB       
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera