Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Fullmäktige/styrelse/nämnd/ utskottTid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

27 maj 2019

   

Kommunfullmäktige

29 april 2019

6 maj 2019  7-28 maj 2019

Kommunfullmäktige

29 april 2019 § 60

30 april 2019 1-22 maj 2019

Kommunstyrelsen

 14 maj 2019 16 maj 2019 17 maj-7 juni 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

30 april 2019 7 maj 2019 9 maj - 30 maj 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

21 maj 2019    

Barn- och
utbildningsnämnden

24 april 2019

29 april 2019

29 april - 20 maj 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

8 maj 2019

13 maj 2019

13 maj -3 juni 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

16 april 2019

23 april 2019

23 april -14 maj 2019

Kultur- och fritidsnämnden

24 april 2019 

30 april 2019 2 - 23 maj 2019

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

     

Miljö- och byggnämnden

24 april 2019 25 april 2019 26 april - 17 maj 2019

Socialnämnden

17 april 2019 29 april 2019 30 april-21 maj 2019

Socialnämndens arbetsutskott

15 maj 2019    
Tekniska nämnden 23 april 2019 23 april 2019 24 april - 15 maj 2019

Tekniska nämndens arbetsutskott

7 maj 2019 7 maj 2019 8 maj - 31 maj  2019

Valnämnden

16 maj 2019

   

Demokratiberedningen

15 maj 2019    

Gemensam överförmyndarnämnd

24 maj 2019    

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

8 april 2019 8 april 2019 10 april - 1 maj 2019

Tillgänglighetsrådet

25 april 2019    

Pensionärsrådet

6 maj 2019    
       

Kungörelse/Underrättelse

Samråd/Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Vinkelhaken 13 med flera

26 mars 2019 - 17 april 2019    

Kommentera