Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

27 september 2021

   
Kommunstyrelsen  17 augusti 2021 19 augusti 2021 20 augusti - 10 september 2021
Kommunstyrelsen  14 september 2021 16 september 2021 16 september - 8 oktober 2021
Kommunstyrelsen (§138) 14 september 2021  14 september 2021  14 september - 6 oktober 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  31 augusti 2021  3 september 2021  3 september - 27 septe,ber 2021
Kommunstyrelsens personalutskott 7 september 2021 13 september 2021 14 september - 5 oktober 2021
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

22 september 2021

   
Barn- och utbildningsnämnden

25 augusti 2021

31 augusti 2021 31 augusti-21 september 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

9 september 2021

14 september 2021

14 september - 5 oktober 2021
Kultur- och fritidsnämnden 22 september 2021    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
8 september 2021     
Miljö- och byggnämnden 18 augusti 2021 19 augusti 2021 20 augusti -13 september 2021
Miljö- och byggnämnden

29 september 2021

   
Socialnämnden

25 augusti 2021

8 september 2021 10 september - 1 oktober 2021

Tekniska nämnden

21 september 2021

24 augusti 2021

25 augusti - 14 september 2021

Tekniska nämndens arbetsutskott

7 september 2021

8 september 2021 9 september - 29 september 2021
Valnämnden       
Demokratiberedningen 31 augusti 2021 14 september 2021 15 september - 6 oktober 2021
Gemensamma  överförmyndarnämnden 26 augusti 2021 26 augusti 2021 30 augusti-20 september 2021
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 juni 2021 14 juni 2021

16 juni - 7 juli 2021

Sunnerbo Samordningsförbund  28 april 2021 6 juli 2021  6 juli - 27 juli 2021
Sunnerbo Samordningsförbund 10 juni 2021 6 juli 2021 6 juli- 27 juli 2021
Tillgänglighetsrådet 23 september 2021    
Pensionärsrådet 27 september 2021    
Ljungby Utveckling AB 25 maj 2021  27 maj 2021   
Ljungby Holding AB 25 maj 2021  27 maj 2021   
Årsstämma för Ljungby Utveckling AB  25 maj 2021 25 maj 2021   
Årsstämma för Ljungby Holding AB  25 maj 2021  25 maj 2021   
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Granskning för översiktsplan 2035 19 januari 2021 - 31 mars 2021    

Kommentera