Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

24 februari 2020

   
Kommunfullmäktige

27 januari 2020

3 februari 2020  5-26 februari 2020
Kommunstyrelsen  11 februari 2020   13 februari 2020  13 februari - 6 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 januari 2020  29 januari 2020 29 januari - 20 februari 2020 
Kommunstyrelsens personalutskott 21 januari 2020  21 januari 2020 21 januari - 12 februari 2020
Barn- och
utbildningsnämnden

26 februari 2020

   

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

12 februari 2020

17 februari 2020

17 februari - 9 mars 2020

Kultur- och fritidsnämnden 26 februari 2020    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
12 februari 2020    

Miljö- och byggnämnden

5 februari 2020

7 februari 2020 11 februari - 3 mars 2020
Miljö- och byggnämnden

11 mars 2020 

   
Socialnämnden 19 februari 2020    

Tekniska nämnden

4 februari 2020

  7 februari 2020

  10 februari - 2 mars 2020

Tekniska nämndens arbetsutskott 18 februari 2020 18 februari 2020 19 februari 2020-11 mars 2020
Demokratiberedningen 21 januari 2020 27 januari 2020 29 januari - 19 februari 2020
Gemensamma  överförmyndarnämnden 27 februari 2020    
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 17 februari 2020 17 februari 2020 18 februari - 10 mars 2020
Tillgänglighetsrådet 27 februari 2020    
Pensionärsrådet 24 februari 2020    
Ljungby Holding AB    
Ljungby Utveckling AB     
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera