Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
   Tid och plats för sammanträde Protokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige 24 januari 2022    
Kommunstyrelsen  11 januari 2022 14 januari 2022 17 januari - 7 februari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott  14 december 2021  20 december  20 december 2021 - 11 januari 2022
Kommunstyrelsens personalutskott 10 januari 2022    
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

26 januari 2022

   

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

12 januari 2022

17 januari 2022

17 januari - 7 februari 2022
Kultur- och fritidsnämnden 24 november 2021 29 november 2021 30 november - 21 december 2021
Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2021 20 december 2021 21 december 2021 - 11 januari 2022
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
1 december 2021     
Miljö- och byggnämnden 19 januari 2022    
Miljö- och byggnämnden

7 december 2021 

8 december 2021 10 december - 3 januari 2021

Socialnämnden

15 december 2021

20 december 2021

22 december 2021 - 5 januari 2022

Tekniska nämnden

15 december 2021

15 december 2021

16 december 2021 - 5 januari 2022

Tekniska nämnden

12 januari

14 januari

14 januari - 3 februari

Tekniska nämndens arbetsutskott

30 november 2021

30 november 2021 1 december - 21 december 2021
Valnämnden       
Demokratiberedningen 11 januari 2022    
Demokratiberedningen 14 december 2021 20 december 2021 21 december 2021 - 11 januari 2022 
Gemensamma överförmyndarnämnden 3 mars 2022  

 

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 juni 2021 14 juni 2021

16 juni - 7 juli 2021

Sunnerbo Samordningsförbund 9 december 2021 14 januari 2022 14 januari - 5 februari 2022
Tillgänglighetsrådet 18 november 2021    
Pensionärsrådet 15 november 2021    
Ljungby Utveckling AB 23 november 2021  26 november 2021  
Ljungby Holding AB 23 november 2021  26 november 2021  
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Granskning för översiktsplan 2035 19 januari 2021 - 31 mars 2021    
Överförmyndarnämndens mottagningstider 2022      

Kommentera