Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

25 januari 2021

   
Kommunstyrelsen  12 januari 2021  15 januari 2021 15 januari - 8 februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott  2 februari 2021    
Kommmunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2021  12 januari  12 januari - 3 februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 januari 2021 4 januari 2021 4 januari - 26 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 januari 2021    
Kommunstyrelsens personalutskott 18 januari 2021 20 januari 2021 21 januari - 10 februari 2021
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

27 januari 2021

   

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

13 januari 2021

19 januari 2021

19 januari - 9 februari 2021
Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2021    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
13 januari 2021    
Miljö- och byggnämnden 20 januari 2021 21 januari 2021 22 januari - 11 februari 2021
Miljö- och byggnämnden

24 februari 2021

   
Socialnämnden 27 januari 2021    

Tekniska nämnden

26 januari 2021 26 januari 2021  27 januari-17 februari 2021
Tekniska nämndens arbetsutskott 26 januari 2021 26 januari 2021 27 januari - 17 februari 2021
Valnämnden  8 december 2020 10 december 2020 10 december - 1 januari 2021
Valnämnden 24 september 2020 28 september 2020 30 september- 21 oktober 2020
Demokratiberedningen 8 december 2020 11 januari 2021 12 januari - 2 febrauri 2021
Demokratiberedningen 19 januari 2021  25 januari 2021  26 januari - 17 februari 2021
Gemensamma  överförmyndarnämnden 4 mars 2021    
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 18 januari 2021 18 januari 2021

19 januari-11 februari 2021

Tillgänglighetsrådet 27 februari 2020    
Pensionärsrådet 24 februari 2020    
Ljungby Utveckling AB 15 december 2020  21 december 2020  
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera