Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

15 juni 2020

 23 juni 2020  24 juni - 15 juli 2020
Kommunfullmäktige

25 maj 2020

1 juni 2020 3-24 juni 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 juni 2020  3 juli 2020  3 juli - 27 juli 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott  16 juni 2020  18 juni 2020 22 juni-13 juli 2020
Kommunstyrelsens personalutskott 9 juni 2020 22 juni 2020 23 juni -14 juli 2020
Krisledningsnämnden  11 juni 2020  15 juni 2020 15 juni - 7 juli 2020
Krisledningsnämnden  28 maj 2020  4 juni 2020 5 juni 2020 - 29 juni 2020
Barn- och
utbildningsnämnden

27 maj 2020

2 juni 2020 2 juni - 23 juni 2020
Barn- och utbildningsnämnden

17 juni 2020 

 23 juni 2020  23 juni -14 juli 2020

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

9 juni 2020

16 juni 2020

16 juni - 23 juni 2020
Kultur- och fritidsnämnden 17 juni 2020 22 juni 2020 23 juni - 14 juli 2020
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
3 juni 2020    
Miljö- och byggnämnden

24 juni 2020 

 25 juni 2020 29 juni - 19 juli 2020
Miljö- och byggnämnden

9 september 2020

   
Socialnämnden 17 juni 2020  26 juni 2020  30 juni-21 juli 2020

Tekniska nämnden

15 juni 2020 15 juni 2020 16 juni - 1 juli 2020
Tekniska nämndens arbetsutskott 1 juni 2020   2 juni - 23 juni 2020
Demokratiberedningen 19 maj 2020 4 juni 2020 5-26 juni 2020
Gemensamma  överförmyndarnämnden 4 juni 2020 8 juni 2020 9 juni - 30 juni 2020
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 15 juni 2020 15 juni 2020 16 juni - 8 juli 2020
Tillgänglighetsrådet 27 februari 2020    
Pensionärsrådet 24 februari 2020    
Ljungby Holding AB 26 maj 2020 4 juni 2020 
Ljungby Utveckling AB  26 maj 2020 4 juni 2020 
Årsstämma Ljungby Holding AB 26 maj 2020 26 maj 2020 -
Årsstämma Ljungby Utveckling AB 26 maj 2020 26 maj 2020
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera