Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

25 november 2019

   
Kommunfullmäktige

28 oktober 2019

4 november 2019 6-27 november 2019
Kommunstyrelsen  12 november 2019  14 november 2019 14 november - 6 december 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019 1 november 2019 1 november - 25 november 2019 
Kommunstyrelsens personalutskott 5 november 2019 5 november 2019 5 november - 27 november 2019 
Barn- och
 utbildningsnämnden

23 oktober 2019

5 november 2019 5 november - 27 november 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

31 oktober 2019

31 oktober 2019

31 oktober - 21 november 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

13 november 2019

18 november 2019

18 november - 9 december 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

6 november

11 november 2019

11 november - 2 december 2019

Kultur- och fritidsnämnden

23 oktober 2019

28 oktober 2019 29 oktober - 19 november 2019
Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2019    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
6 & 14 november 2019    
Miljö- och byggnämnden 30 oktober 2019 4 november 2019

4 november - 25 november 2019

Miljö- och byggnämnden 27 november 2019    
Socialnämnden 16 oktober 2019 30 oktober 2019 4 november-25 november 2019
Socialnämnden 27 november 2019    
Tekniska nämnden 5 november 2019 6 november 2019 7 november - 28 november 2019
Tekniska nämndens arbetsutskott 20 november 2019 20 november 2019 21 november - 12 december 2019
Demokratiberedningen 9 oktober 2019 15 oktober 2019 16 oktober - 6 november 2019
Gemensamma  överförmyndarnämnden 24 oktober 2019 24 oktober 2019 25 oktober -15 november 2019
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 oktober 2019  14 oktober 2019 16 oktober -
7 november 2019
Tillgänglighetsrådet 21 november 2019    
Pensionärsrådet 25 november 2019    
Ljungby Holding AB 29 oktober 2019 29 oktober 2019 
Ljungby Utveckling AB  24 september 2019  27 september 2019
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera