Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

26 april 2021

3 maj 2021  
Kommunfullmäktige

29 mars 2021

 6 mars 2021  8 - 29 april 2021
Kommunstyrelsen  13 april 2021   15 april 2021  16 april - 10 maj 2021
Kommunstyrelsen  16 mars 2021  19 mars 2021  19 mars - 12  april 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  19 april 2021     
Kommunstyrelsens arbetsutskott  30 mars 2021  6 april 2021 7 april - 29 april 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars 2021  19 mars 2021  19 mars - 12 april 2021 
Kommunstyrelsens personalutskott 8 april 2021  15 april 2021   16 april - 10 maj 2021
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

24 mars 2021

29 mars 2021 29 mars - 19 april 2021

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

14 april 2021

 

 
Kultur- och fritidsnämnden 31 mars 2021 6 april 2021 7 - 28 april 2021 
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
14 april 2021    
Miljö- och byggnämnden 7 april 2021  8 april 2021  12 april-3 maj 2021
Miljö- och byggnämnden

11 maj 2021

   
Socialnämnden 24 mars 2021 30 mars 2021 1 april-22 april 2021
Socialnämnden 24 mars 2021 omedelbar justering 24 mars 2021 29 mars-19 april 2021
Socialnämnden 21 april 2021    

Tekniska nämnden

6 april 2021 6 april 2021  7 april – 27 april 2021
Tekniska nämndens arbetsutskott

29 mars 2021

29 mars 2021 30 mars - 19 april
Valnämnden  31 mars 2021  7 april 2021  9-30 april 2021
Demokratiberedningen 23 mars 2021    
Demokratiberedningen 20 april 2021    
Gemensamma  överförmyndarnämnden 3 juni 2021    
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 15 februari 2021 15 februari 2021

17 februari - 10 mars 2021

Tillgänglighetsrådet 27 maj 2021    
Pensionärsrådet 14 juni 2021    
Ljungby Utveckling AB 2 mars 2021  9 mars 2021  
Ljungby Holding AB 2 mars 2021  9 mars 2021   
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Granskning för översiktsplan 2035 19 januari 2021 - 31 mars 2021    

Kommentera