Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kultur- och fritidsnämnden

Detta är en sammanfattning och ett urval av vad kultur- och fritidsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 20 november. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet som finns att läsa när det är justerat. Det finns då under rubriken ärendelistor och protokoll här på Ljungby kommuns webbplats.


Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Detta är en sammanfattning och ett urval av vad kommunstyrelsen beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 12 november. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet som finns att läsa när det är justerat. Det finns då under rubriken ärendelistor och protokoll här på Ljungby kommuns webbplats.


Beslut i korthet från tekniska nämnden

Detta är ett urval av beslut och information från tekniska nämndens sammanträde den 5 november. Hela protokollet finns på Ljungby kommuns webbplats under rubriken anslagstavla.