Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet efter kommunstyrelsens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde den 10 september.


Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

Det här är en sammanfattning av vad miljö- och byggnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 4 september 2019.