titelbild

Visionsmål

Till visionen finns tre visionsmål. De konkretiserar viljeinriktningen och används för att beskriva viktiga områden för varje förvaltning, exempelvis verksamhetsplan, kvalitetssystem, lagkrav, nyckeltal och förvaltningsspecifika mål. 

Våra visionsmål:

  • Bästa kommun att växa i
  • Livslångt lärande för alla
  • Vi skapar ett rikt liv

Kommentera