Arbeten på Stationsvägen i Ryssby

På Stationsvägen i Ryssby pågår arbeten med gatan och en ny gång- och cykelväg byggs. Det gäller sträckan mellan Tunagatan och Storgatan, som stängs för genomfart i olika etapper. Följ skyltar på plats! 

Arbetet beräknas pågå till och med juli 2019. Gång- och cykelvägen blir en del av banvallsleden när den är klar.

Tidigare har arbete gjorts med vatten- och avloppsledningar under vägen. 

Kommentera