Beläggningsarbeten på banvallsleden Tutaryd-Ryssby

Arbeten med gång- och cykelvägen på banvallsleden mellan Tutaryd och Ryssby pågår.

Gång- och cykelvägen beläggs med så kallad eko-asfalt, återanvänd krossad asfalt som vattnas och vältas till en hård yta. Det är samma typ av beläggning som på den nya gång- och cykelvägen mellan Lagan och Vittaryd som gjordes i ordning under våren. 

Sträckan mellan Tutaryd och Ryssby planeras bli färdigställd under sommaren.

Kommentera