titelbild

Brandskyddsutbildning

Det här är en grundkurs inom brandskydd för dig som privatperson.

Vi går igenom brandens uppkomst och brandförlopp för att skapa en förståelse för hur branden skulle kunna utvecklas i olika situationer. Vi gör en del praktiska övningar där du lär dig hantera släckningsutrustning och får öva på att släcka brand i kläder.

Kontakta oss om du är intressserad av att gå en brandskyddsutbildning! 

Kontakt

Kommentera