titelbild

Räddningstjänsten

Ljungby kommuns räddningstjänst består av huvudstationen i Ljungby, deltidsstyrkor i Lidhult och Ljungby samt frivilliga brandvärn i Agunnaryd, Bolmsö och Ryssby.

Broschyr om räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med:

  • Räddningsinsatser för att skydda liv, egendom och miljö.
  • Förebyggande åtgärder för att förhindra att olyckor uppstår och för att minska konsekvenserna vid eventuella olyckor.
  • Råd och anvisningar för att förhindra brand och övriga olyckor.
  • Utbildningar inom brand och räddning.
  • Som remissinstans när det gäller brandfarlig vara i plan - och byggärenden.

Handlingsprogram

Vår verksamhet beskrivs i styrdokumentet handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) finns nationella mål och utifrån dessa utformar vi egna verksamhetsmål som följs upp och förändras kontinuerligt.

Kontakt

Kommentera