Miljö- och byggförvaltningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. Undersökningen för 2018 visar att Ljungby kommun har ett nöjd kund-index på 74, vilket är strax över medel. Av 171  kommuner hamnar vi på plats 78 på rankinglistan.

Miljö- och byggnämnden gjorde år 2015 en resultatundersökning angående handläggning av bygglov och miljöärenden. Detta gjordes i form av en kundundersökning till de medborgare som hade varit i kontakt med miljö- och byggnämnden under den närmaste tiden.

Kontakt

Kommentera