Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden följer varje år upp verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökningar

Biblioteket

Tyck till om biblioteket 2017

Tyck till om biblioteket 2019

Fritidsgården

Fritidsgården besöksenkät 2019

Fritidsgårdens betydelse hos besökarna 2019

Fritidsgården besöksenkät 2020

Vad de unga vill

Evenemang

Enkät föreningsmässa 2016

Enkät föreningsmässa 2019

Konststad 2020

Kvarteret Fritiden

Besöksenkät våren 2020

Besöksenkät höst 2020

Besöksenkät v. 44 2020

Besöksenkät v.44 2021

Ljungby Arena

Besöksenkät våren 2020

Besöksenkät v. 8 2020

Besöksenkät v. 44 2020

Besöksenkät v.44 2021

Kulturskolan

Kulturskolan enkät höst 2020

Kulturskolan enkät höst 2020 - muntligt berättande

Sunnerboskoj

Utvärdering Sunnerboskoj sommaren 2019

Naturvårdsverket

Sveriges friluftskommuner 2019

Sveriges friluftskommuner 2020

Kontakt

Kommentera