Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden följer varje år upp verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökningar

Biblioteket

Tyck till om biblioteket 2015

Tyck till om biblioteket 2017

Fritidsgården

Fritidsgården besöksenkät 2015

Fritidsgården besöksenkät 2017

Fritidsgården besöksenkät 2018

Fritidsgårdens betydelse hos besökarna 2019

Fritidsenkät - eleverna i årskurs 5 och 8 

Fritidsenkät 2009 åk 5 och 8

Fritidsenkät 2014 åk 5 och 8

Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden besöksenkät 2015

Kvarteret Fritiden besöksenkät våren 2016

Kvarteret Fritiden besöksenkät höst 2016

Kvarteret Fritiden besöksenkät höst 2017

Kvarteret Fritiden besöksenkät våren 2018

Kvarteret Fritiden besökenkät höst 2018

Ljungby Arena

Besöksenkät Ljungby Arena våren 2016

Besökenkät Ljungby Arena höst 2016

Enkät föreningsmässa 2016

Besöksenkät Ljungby Arena höst 2017

Besöksenkät Ljungby Arena våren 2018

Besöksenkät Ljungby Arena höst 2018

Ljungby Gamla torg

Enkät - Loppisdeltagare sommaren 2017

Kulturskolan

Musikskolan enkät 2015

Musikskolan enkät hösten 2016

Kulturskolan enkät höst 2017

Kulturskolan enkät höst 2018

Sunnerboskoj

Utvärdering Sunnerboskoj sommaren 2016

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning Rapportbilaga 2014

Naturvårdsverket

Sveriges friluftskommuner 2017

Sveriges friluftskommuner 2018

Kontakt

Kommentera