Coronavirus, information

Ljungby kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Ljungby kommun följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet. Här hittar du information och länkar vidare.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med sjukdomssymtom, även milda, att vara hemma och begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet. Tänk särskilt på detta i kontakten med äldre och sjuka. Personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter tills vidare. 

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd är följande: För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Större sociala sammanhang bör undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Läs mer om föreskriften och råden på Folkhälsomyndigetens webbplats.

Ljungby kommuns verksamhet

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar. Här finns kortfattad information och länkar till fortsatt läsning.

Mycket öppet som vanligt men dubbelkolla innan ditt besök

De allra flesta av våra verksamheter är öppna som vanligt, med friska medarbetare som följer både myndigheternas och kommunens egna rekommendationer. Ändringar i öppettider med mera läggs på respektive verksamhets sida här på webbplatsen, så ta för vana att alltid titta där innan du gör ditt besök.

Här hittar du en lista med beslut som tagits av Ljungby kommun

Fattade beslut

Hjälp till att minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik onödiga resor.
 • Undvik att besöka äldre släktingar eller personer som tillhör riskgrupper.

Förhindra ryktesspridning 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19

Äldre och riskgrupper

Undvik besök till äldre och personer i riskgrupper

Om du är sjuk med luftvägssymtom, snuva, hosta eller feber ska du inte besöka särskilda boenden i kommunen. Är du frisk ska du undvika onödiga besök. Anledningen till detta är att äldre och multisjuka personer tillhör de som kan drabbas extra hårt av viruset corona och sjukdomen Covid-19. 

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på alla särskilda boenden med inriktning mot äldre från och med 1 april. Beslutet är generellt och gäller alla boenden. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska på tel. 0372-78 96 89, ditt kontaktombud på boendet eller verksamhetschef/sektionschef för boendet.

Exempel på undantag från besöksförbudet:

 • Anhöriga som ska sitta vak.
 • Besök vid livets slut.
 • Nya omsorgstagare som ska flytta in på boendet.
 • Vårdplaneringar för patienter på korttidsplatser.
 • Avtalade besök för driften av vår verksamhet som vaktmästare och IT.

Om du behöver hjälp med att handla eller kan hjälpa till

Tillhör du riskgruppen äldre som inte bör gå till butiker och handla kan Ljungby församling (Svenska kyrkan) hjälpa er. Kontakta diakon Kerstin Blad på tel. 0372-671 54. 

Personer som vill hjälpa till kan också kontakta Kerstin Blad så förmedlar hon hjälpen till dem som behöver. 

Förskola och grundskola

Förskola 15 timmar (föräldraledig, arbetslös eller permitterad) och allmän förskola 

Vi ber vårdnadshavare med barn  som har 15 timmar på förskola på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet att hålla sina barn hemma från förskolan. Detta gäller även de som blivit permitterade från sitt arbete.Om de som är arbetslösa får arbete eller de som är permitterade får gå tillbaka till arbetet får de självklart lämna. 

Vi vädjar också till de som utnyttjar avgiftsfri allmän förskola att hålla sina barn hemma. 

Förskoleavgiften kommer att justeras för de som inte lämnar sina barn.

Öppen förskola

Öppen förskola i Lagan och Ljungby är helt stängd tills vidare.

Var hemma om du är sjuk

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn/elever och personal vara uppmärksamma på symtom som påminner om förkylning eller influensa. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. 

Information om symtom finns på 1177 Vårdguiden

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Eleven/barnen eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma oavsett om man rest eller inte. 

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens bedömning på deras webbplats

Skolrestaurangerna

Det finns nya regler för restauranger för att minska risken för spridning av covid-19. Det handlar främst om att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller liknande.

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel kunna bidra till att smitta sprids. Men huvudregeln är fortfarande att man håller sig hemma vid symtom på sjukdom, därmed utgår vi ifrån att det är friska personer som befinner sig i skolans lokaler.

 • Enligt Livsmedelsverket kan barn ta både kall och varm mat själva i skolrestaurangen.
 • Matserveringen i skolrestaurangerna utökas tidsmässigt där det är möjligt.
 • Där det är möjligt kan man äta i klassrummen.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om livsmedelshantering och servering.

På denna sida hos Folkhälsomyndigheten finns information särskilt riktad till skola och förskola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasiet och vux

 • Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 april om att möjlighet ges att genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet och vuxenutbildningen från och med vecka 16 2020.

  Detta ska ske i mindre grupper och under samordnande former så att inte alltför
  många elever möts. Viss praktisk undervisning kan med fördel ske i
  utomhusmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av att viss del av
  undervisningen bör ske fysiskt på Sunnerbogymnasiet.

 • Utbildning på gymnasieskola och vuxenutbildning sker från och med onsdag 18 mars på distans via hemuppgifter.  Undervisning sker enligt ordinarie schema och lärarna finns tillgängliga under den schemalagda tiden för frågor. Beslutet är taget utifrån nationella rekommendationer.

  Undantagen för detta är transportutbildningen i årskurs 3 och på vuxenutbildningen som från den 23 mars återigen undervisas i skolans lokaler. Det beror på att det finns krav på ett visst antal körtimmar för att kunna utfärda körkort, och det är körningen som kommer att göras på skolan. 

 • Gymnasiesärskolans individuella program undervisas på Sunnerbogymnasiet från och med måndag 23 mars.

 • Särskild utbildning för vuxna undervisas på Sunnerbogymnasiet från och med måndag 30 mars.

Lunch för gymnasieelever

Från och med vecka 16 kan alla gymnasieelever beställa en matlåda (vegetarisk) via en e-tjänst: Beställ mat gymnasiet

Maten ska beställas dagen innan och hämtas ut personligen vid skolans entré mellan 11.30-12.30. Vaktmästare på respektive skola (eller annan utsedd) är behjälplig med utdelning. Alla grundskolor utanför Ljungby och gymnasieskolan i Ljungby är utdelningsställen.

Elever från gymnasiet ska inte gå in på skolan utan hämtar luncher vid respektive skolas entré.

Information in other languages

Information in other languages 

For information in other languages, please visit the Public Healht Agency of Sweden's website: 

Information in English

FAQ about covid-19

Information in other languages about covid-19 

Teckenspråkstolkad information om covid-19 

Filmer (från 1177 Region Jönköping med information på olika språk):

Allmäna frågor om Covid-19

När behöver jag kontakta vården?

1177 Vårdguiden om coronavirus, covid-19 

 

Om du har allmänna frågor om covid-19

Om du vill ha information om covid-19 kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på webbplatsen krisinformation. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. 

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19

113 13, det nationella nödnumret

Krisinformation.se - en sida med samlad information från svenska myndigheter

Kommentera