Information med anledning av covid-19-pandemin

Det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna: stanna hemma vid sjukdom, håll avstånd och tvätta händerna ofta. Ljungby kommun följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet när det gäller hantering av covid-19-pandemin.

Folkhälsomyndigheten och regeringen ger oss restriktioner och allmänna råd som vi ska följa för att minska smittspridningen

Alla behöver ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som ges av ansvariga myndigheter. Främst är det Folkhälsomyndigheten och regeringen som är de myndigheter som anger nationella föreskrifter och allmänna råd som vi ska följa.  

Råd du ska följa för minskad smittspridning

Det här gäller just nu

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

På den nationella webbplatsen www.krisinformation.se kan du läsa vad som gäller just nu.  Där finns också länkar vidare till mer utförlig information. Bland annat om: 

Råden du ska följas sammanfattas även på krisinformation.se

Hjälp till att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med sjukdomssymtom, även milda, att vara hemma och begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet. Tänk särskilt på detta i kontakten med äldre och sjuka.  

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd är följande: För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Större sociala sammanhang bör undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 

Läs mer på Folkhälsomyndigetens webbplats.  

 • Stanna hemma om du har symtom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för corona om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.
 • Följ råden och håll avstånd till andra personer.

Du som är vaccinerad

För dig som har minst en dos av vaccin mot covid-19 finns särskilda anpassade rekommendationer. 

Läs mer om rekommendationer för vaccinerade på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som är vaccinerad mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är igång och det är ett viktigt verktyg för att minska antalet sjuka och för att bromsa smittspridningen. Att du är vaccinerad innebär dock i nuläget inte någon förändring i ditt vardagliga beteende. Det är viktigt att du fortsätter följa de restriktioner och allmänna råd som gäller i samhället samt de rutiner som finns på din arbetsplats (var hemma när du är sjuk, håll avstånd och god handhygien och så vidare, ni kan dem nu).  

Råd och rekommendationer kan ändras när smittspridningen minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar. Men än så länge gäller som sagt att fortsätta följa myndigheternas råd och restriktioner så att vaccinationen verkligen ger den effekt vi längtar efter.

Läs mer om beteende efter vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Var uppmärksam efter vaccination med Astra Zenecas vaccin 

Ring 1177 om du de senaste 14 dagarna har vaccinerat dig med Astra Zenecas vaccin och får ett eller flera av följande symtom:  

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
 • kraftig huvudvärk
 • kraftig buksmärta
 • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Om du känner dig mycket sjuk, ring 112.  

Berätta alltid att du nyligen har vaccinerat dig när du kontaktar vården. 

Läs mer på 1177

 

För dig som har en inbokad vaccinationstid

Om du jobbar inom vård och omsorg och har en inbokad tid för vaccination kommer din chef att kontakta dig. Tiderna kommer att avbokas.

Under tiden Astra Zenecas vaccin är pausat för användning ges inte heller någon dos två med vaccinet.

 

 

Tillsammans bekämpar vi covid-19, ända in i mål!

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Den 1 juni påbörjades en plan för att anpassa och avveckla de restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19. Planen utgår från fem steg. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen.

Läs mer om avvecklingsplanen på Krisinformation.se

Ljungby kommuns verksamheter

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och bedömningar. 

Ändringar i öppettider och service med mera läggs på respektive verksamhets sida här på webbplatsen, så dubbelkolla alltid där innan du besöker dem.  

Förhindra ryktesspridning 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. 

Frågor om coronaviruset?

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19

Lättläst information om covid-19

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset corona

Information för dig som är barn eller ungdom

Här har Folkhälsomyndigheten samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom  

Förskola och grundskola

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för barn och unga i förskola och skola. 

 Folkhälsomyndigheten samlar information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19.

Information på Fronter eller Google Classroom

Vi använder Fronter eller Google Classroom för kommunikation mellan förskola/skola och vårdnadshavare, där får du återkommande aktuell information. 

Symtomfria barn och elever ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är sedan början av december att yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 också rekommenderas att stanna hemma.

Var hemma om du är sjuk

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Var uppmärksamma på symtom som påminner om förkylning eller influensa. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. 

Elever och barn som är sjuka, men inte tagit test för covid-19 ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
 • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Information om när man ska vara hemma finns på 1177 Vårdguiden

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens bedömning på deras webbplats

Förskolan är uppmärksamma på allmäntillståndet 

Förskolan ska vara mycket uppmärksamma på om barnets allmäntillstånd försämras under dagen och uppvisar symtomen hosta, snuva, halsont, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn dessa symtom kommer personalen att kontakta vårdnadshavare så att barnet kan gå hem. Barn i förskoleåldern har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att barnet har varit ute. I sådana situationer avvaktar personalen för att se om besvären försvinner innan vi kontaktar er vårdnadshavare.  

Företag och föreningar

Föreningar

Kommunens lokaler håller öppet för föreningar som bedriver verksamhet för för barn/unga födda 2002 eller senare, samt för elitidrottare/professionella. Äldre ungdomar hänvisar vi till aktiviteter utomhus så länge de kan genomföras på ett smittsäkert sätt. 

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 juli, nivå 2

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner.
Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

 
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
50 300 600 3 000 900

Serveringsställen och antal personer per kvadratmeter

 • Sedan den 1 juli 2021 är maxantalet i ett sällskap på servering inomhus åtta personer. Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Den tidigare regleringen av öppettider för serveringsställen försvann 1 juli 2021.
 • Från och med den 15 juli 2021 är reglerna som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer borttagna. 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner från 1 juni

Folkhälsomyndigheten bedömer att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. 

Från och med 1 juni påbörjads en plan för att anpassa och avveckla de restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19. Planen utgår från fem steg. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen.

Läs mer om avvecklingsplanen på Krisinformation.se

Regeringens webbplats

Regeringen har beslutat om en mer träffsäker anpassning av deltartagen för olika arrangemang. Dessa ska införas den 1 juni. 

Antal deltagare i allmänna och offentliga tillställningar efter 1 juni.

Information från Verksamt

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.  

Verksamt har samlat information till företag till följd av coronaviruset

Råd för butiker, köpcentra och träningsanläggningar

Det finns regler för butiker, köpcentra och träningsanläggningar. De uppdaterade råden innebär att ytterligare ansträngningar måste göras för att minska trängsel där många människor normalt samlas. Antalet personer i lokalerna bör anpassas efter lokalens storlek, möblering och ventilationsmöjligheter. 
Folkhälsomyndigheten om regler för butiker, köpcentra och sportanläggningar  

Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen 

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om lagen och du kan få svar på de vanligaste frågorna. 

Information till företagare

Länstyrelsen Kronoberg har samlat länkar och information till företagare. På sidan finns information från bland annat regeringen, Tillväxtverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Jordbruksverket.

Information till företagare med anledning av corona-viruset, Länsstyrelsen Kronoberg

Detta gäller just nu - krisinformation.se

På krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Där finns även länkar till fördjupad information. 
Krisinformation.se

Tips 

MSB, Myndigheten för skydd och beredskap, har samlat råd, tips och exempel för dig som är verksamhetsansvarig. 

MSB:s stöd för verksamhetsansvariga

På verksamt.se finns samlad information till företagare till följd av coronapandemin. 

Verksamt.se

Under nuvarande coronakris har man sett, både internationellt och nationellt, att våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor har ökat i samband med hemarbete. Hos Länsstyrelsen finns mer information om arbetsgivares viktiga ansvar. 

Länsstyrelsens information om ökad utsatthet för våld vid hemarbete under coronakrisen 

Information in other languages

We are here for you

The spread of the new corona virus is a crisis for human life and health. Several of us are currently living in situations that may be different from our usual everyday lives, for example, we are more at home in order to prevent the spread of infection. It can be stressful both mentally, physically and socially. When we are more at home, everyday life risks getting worse for those who's exposed at home. Children, young or adults - we all may need help if we not are well, subjected to violence or oppression by someone in our vicinity.

If you suspect that someone in your vicinity is being subjected to violence or is hurting in any other way - contact us, we are here for you!

Telephone: 0733-73 97 58
E-mail: radochservice@ljungby.se  

Antal fall i Ljungby kommun

Information om smittade i Kronobergs län

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i Kronobergs län. Det är Region Kronoberg som ansvarar för sammanställning och information om konstaterat smittade, inlagda på sjukhus, avlidna och tillfrisknade.

Region Kronobergs sammanställning av antal fall av covid-19 

Äldre och riskgrupper samt särskilda boenden

Besök på våra särskilda boenden

Både du som besöker våra särskilda boenden inom äldreomsorgen och du som tar emot besök ansvarar för att följa myndigheternas rekommendationer för att inte sprida smitta.

Vid entrén finns handsprit samt mer information om vad som gäller för besöket. 

Tänk dessutom på följande för att skydda dig själv och oss som bor och jobbar på boendena:

 • Besök oss inte om du är sjuk, även om symptomen är små.
 • Handsprit finns vid entrén för att använda innan du fortsätter in på boendet och även efteråt. Möjlighet till handtvätt finns också.
 • Träffas gärna utomhus. Besök inomhus sker på din anhöriges rum eller i våra särskilda besöksrum.
 • Håll avstånd till andra, både de du möter i allmänna utrymmen och till den du ska besöka, och undvik trängsel.   

Om du behöver hjälp med att handla eller kan hjälpa till 

 • Behöver du hjälp med ärende på apotek så kan du ta kontakt med Kerstin Blad på Svenska kyrkan, tel 0372-671 54 eller med Susanne Fornander, tel. 0372-358 51
 • ICA Lidhult, Avhämtning av packad kasse och/eller hemleverans, tel. 035-910 16, www.ica.se/lidhult
 • ICA Lagan, Avhämtning av packad kasse och/eller hemleverans, tel. 0372-359 90 www.ica.se/bergahallen
 • ICA Ljungby, E-handel. Avhämtning av packad kasse och/eller hemleverans www.ica.se/ljungby
 • City gross Ljungby, E-handel alt mailbeställning av varor. Hämtas i butik. www.citygross.se, citygross.ljungby@bergendahls.se
 • Lidl Ljungby, Utökade öppettider för riskgrupp, onsd och lördag kl 7-8. Tel. 020-190 80 70
 • Matöppet Södra Ljunga, Maila eller ring in beställning. Avhämtning av packad kasse eller hemleverans. Tel. 0372-161 30, sljunga@matoppet.lby.se
 • Handlarn Bolmenbygden, Maila eller ring in beställning. Avhämtning av packad kasse eller hemleverans. Tel. 079-336 10 75, butik@smalandslivs.se 

Erbjuder du som butik/restaurang hjälp och vill vara med på listan? Kontakta Ljungby kommun, tel. 0372-78 90 00. 

Ljungby bibliotek  

 • Det finnas en återlämningslåda stående utanför biblioteket under bibliotekets ordinarie öppettider för dem som inte vill gå in på biblioteket.
 • Har du frågor kontakta biblioteket på telefon 0372-78 92 00 eller
  e-post 
  biblioteket@ljungby.se.

Skyddsutrustning och rutiner i socialförvaltningen

Ljungby kommuns arbete med anledning av coronaviruset fokuserar på att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. Många i riskgrupperna finns inom kommunens socialförvaltning.

Det finns tydliga rutiner för olika situationer inom socialförvaltningens verksamheter. Det handlar om rutiner för att minska risken för smittspridning, hur man arbetar med bekräftat smittade eller de som har symptom på sjukdom och hur och vilken skyddsutrustning som används. Rutinerna är sådana som alltid finns men vi har också speciella rutiner just för covid-19. 

I dagsläget har vi tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver. Lagret hanteras centralt och det fylls upp med nya beställningar för att hålla en jämn nivå. Den skyddsutrustning vi har uppfyller de kvalitetskrav som finns, samt de rekommendationer som smittskyddsenheten i Region Kronoberg ger. Vi samverkar även inom Kronobergs län för att säkra tillgång till skyddsutrustning i alla kommuner.

Om du känner dig orolig

När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller för att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen kommer att gå över.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier.
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor.

Det är också bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Mer hjälp finns här

Ung och må dåligt 

Våld eller hot hemma

Råd och service i Ljungby kommun

Råd & service är en öppen verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av råd & service.

Telefon: 0733-73 97 58
E-post: radochservice@ljungby.se  

Nationella organisationers stödlinjer

Om du behöver hjälp med att ringa kan du använda Teletal. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal. Teletal är gratis. Ring Teletal på telefonnummer 020-22 11 44.

 • Nationellt informationsnummer – 113 13
  För allmänna frågor om coronaviruset och myndigheternas rekommendationer.
 • Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
  Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.
 • Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112
  Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.
 • BRIS stödtelefon för barn – 116 111
  Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.
 • BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
  Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12
 • Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
  För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
 • Äldrelinjen – 020 22 22 33
  För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Fler länkar till råd, chattar och telefonnummer finns på www.krisinformation.se.

Är det jobbigt att vara hemma tätt inpå varandra?

När familjen måste leva tätt inpå varandra mer än man är van vid kan det bli konflikter och spänningar.

Är du ung och börjar må dåligt av den situationen? Eller är du orolig och bara behöver prata med någon?

Då kan du vända dig till Ljungby kommun för att få stöd. Både ungdomar, föräldrar och mor-/farföräldrar kan kontakta personalen på Råd och service på Ljungby kommun, så får ni vägledning om hur ni kan göra i er situation där hemma.

Råd och service

Råd och service vänder sig till barnfamiljer, ungdomar, föräldrar och anhöriga. Hit kan du vända dig om du behöver någon att prata med om din situation eller om familjens situation.

Personalen har tystnadsplikt och för inga journaler. Det kostar ingenting att få hjälp av Råd och service och du kan välja att vara anonym.

Du kan kontakta oss vie telefon eller e-post:

Råd och service
Eskilsgatan 11, Ljungby
Mobil: 0733-73 97 58
radochservice@ljungby.se

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

Visiting Sweden and Ljungby kommun during the covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here we have compiled information from the authorities about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden.

Avoid travelling if it is not necessary. And if you must travel, you need to follow the recommendations from Swedish authorities. 

More information, www.krisinformation.se 

Till dig med fritidshus i Kronobergs län eller som funderar på att besöka vår kommun

Tyvärr har vi en fortsatt smittspridning i Kronobergs län och ber dig därför noga fundera över om resan hit verkligen är nödvändig i år. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas på olika sätt.

Om du besöker oss är det mycket viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Tänk på att det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta. Genom att visa respekt för och följa myndigheternas råd kan vi tillsamman hjälpas åt för att minska smittspridningen. 

Du kan läsa mer om gällande råd via krisinformation.se. Tack för din förståelse och hjälp!

Vaccination i kommunens verksamheter

Ljungby kommun genomför vaccination till de som har en insats från socialförvaltningen såsom hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm och/eller matdistribution eller en insats inom LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 

Ljungby kommun har slutfört sin vaccination. Framöver kan du vända dig till Region Kronoberg för vaccination. 

Mer information om vaccination via Region Kronoberg just nu

Vill du veta mer om själva vaccinet kan du läsa mer på www.1177.se.

Folkhälsomyndigheten om prioriteringar och de olika faserna för vaccinering

Bedrägerier kopplat till vaccination

Det kostar inget att vaccinera sig och ingen vårdgivare ringer dig och ber dig att använda bankdosa eller bank-id, eller ber dig att lämna ut siffror på betalkort.

Så om någon okänd oväntat ringer dig:

 • Lägg på luren, använd inte bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon och lämna inte ut siffror från bankdosa eller betalkort. 
Till dig som är orolig över din ekonomi

Coronaviruset får stora konsekvenser för både samhällsekonomin och privatekonomin. Vi har samlat tips och länkar för dig som är orolig över din ekonomi.

Fyra viktiga tips när ekonomin är ansträngd:

1. Betala hyra, el och mat först
Därefter är medicin, hemförsäkring och a-kasseavgiften viktiga utgifter. Om pengarna inte räcker måste du prioritera.

2. Fundera över ditt bästa råd till dig själv - vad kan du förändra för att förbättra din ekonomi?

 • Går det att öka inkomsterna? Exempelvis jobba extra, söka nytt jobb, söka bostadsbidrag, hyra ut något du äger eller slå samman lån och krediter för att få lägre månadskostnad.
 • Vilka utgifter kan du minska eller slopa? Exempelvis byta till billigare boende, ställa av bilen, säga upp prenumerationer, byta till billigare el-, mobil, eller bredbandsabonnemang.
 • Går det att sälja något du äger? Exempelvis hemelektronik, hushållsmaskiner, heminredning, verktyg. Eller ta ett tuffare beslut och sälja bilen eller sommarstugan?

3. Ta kontakt med den du är skyldig pengar

 • Hör om du kan få amorteringsfritt några månader.
 • Undersök om du har en låneförsäkring eller ett betalskydd som betalar lån och krediter när du är sjuk eller arbetslös.
 • Går det att stoppa räntekostnader och extraavgifter?
 • Går det att gå en avbetalningsplan?

4. Ta hjälp!
Det är aldrig för sent att ta hjälp och det går alltid göra något för att förbättra situationen eller hitta vägar ur en svår skuldsituation. Kontakta budget- och skuldrådgivningen i Ljungby. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt. Du når oss på 0372-78 91 20 eller skuldradgivning@ljungby.se

Övrig information

Om du varslats om uppsägning
Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men det kan vara bra att planera för att det kanske blir så. Följ länken för tips på hur du kan förbereda dig: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/varsel

Gå med i en a-kassa om du inte redan har gjort det.

Om du blir arbetslös

 • Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen redan första dagen.
 • Ansök om ersättning via din a-kassa.
 • Har du arbetat ska din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg. Har du haft flera anställningar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för varje anställning.
 • Ta reda på exakt hur mycket pengar du kommer att få. Fundera över vad du behöver göra för att klara ekonomin på mindre pengar.
 • Kontakta Försäkringskassan för att se om du har rätt till bostadsbidrag.
 • Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport varje månad via arbetsförmedlingen.se

Riksdagen har nyligen beslutat om nya tillfälliga regler för a-kassan under 2020.

 • Grundförsäkring. Betalas ut via Alfakassan till dig som blir arbetslös men inte är medlem i en a-kassa. Som mest kan du få 11 220 kr/mån före skatt under 2020.
 • Inkomstbortfallsförsäkring. Delas ut till dig som har varit medlem i en a-kassa i minst tre månader och uppfyller alla villkor för ersättning. Som mest kan du få 26 400 kr/mån före skatt.
 • Inkomstförsäkring. Ett komplement till a-kassa för dig som tjänar mer än 25 025 kronor före skatt.

Om du har en räkning som går till inkasso
Ifall du inte kan betala dina räkningar på grund av sjukdom och att din inkomst minskat har Inkassobolagens branschförening rekommenderat inkassoföretagen att erbjuda anstånd, avbetalningsplaner och ackordsuppgörelser i större utsträckning än tidigare. Ta kontakt med ditt inkassobolag så fort som möjligt. Mer information hittar du på Svensk Inkassos webbplats.

Om du får svårt att betala bolånen
Finansinspektionen har gett bankerna tillåtelse att göra undantag från amorteringskravet och många banker beviljar nu amorteringsfritt i 3-12 månader. Kanske har du sedan en låneförsäkring som betalar månadskostnaden om du blir sjuk eller arbetslös. Kontakta din bank. 

Om du får svårt att betala ditt studielån
Om du tillfälligt svårt att betala till CSN kan du flytta fram betalningen en månad via Mina sidor. Behöver du flytta fram betalningen mer än en månad kan du ringa CSN på 060-18 60 00. Om din inkomst minskar kan du ansöka om att betala mindre, antingen via Mina sidor eller på blankett. Nyligen beslutade regeringen att du får behålla ditt studiestöd från CSN även om din skola stänger på grund av coronaviruset. Mer information hittar du på CSN.se

Om du riskerar att förlora pengar på en resa, hotellbokning eller ett evenemang
Konsumentverket har sammanställt dina konsumenträttigheter. Sammanställningen finns även på engelska och arabiska. Mer information finns på Hallå Konsument

Om du har löneutmätning via Kronofogden
Det kan finnas en möjlighet att pausa löneutmätningen under en begränsad period om du fått extrakostnader på grund av sjukdom eller varit tvungen att vara hemma med barn som tillhör en riskgrupp. Kronofogden kan också ta hänsyn till kostnader på grund av medicin och läkarvård. För kostnader som inte ingår i högkostnadsskyddet behöver du visa kvitto. Om du tvingas gå ner i arbetstid kan Kronofogden ändra eller stoppa din löneutmätning. Kontakta Kronofogden via 0771-73 73 00 eller läs mer på på Kronofogdens webbplats.

Om du har pågående skuldsanering
Om din inkomst minskar så att du inte kan betala enligt din betalplan kan du ansöka om att betala mindre. För att det ska beviljas krävs två saker:

 • att din ekonomi försämras med minst 500 kr per månad
 • att förändringen ska bestå i minst fyra månader

Ansökan görs via Kronofogdens hemsida eller via blankett. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning om du vill ha hjälp. Mer information hittar du på Kronofogdens webbplats.

Om du snart ska gå i pension och är orolig för ditt pensionssparande
Pensionsmyndigheten har sammanställt hur börsoron påverkar pensionerna och vad du som snart ska gå i pension bör tänka på. Inkomstpensionen - som är den större delen av den allmänna pensionen - påverkas normalt inte alls av börsoron. Däremot kan premiepensionen påverkas mycket. Pensionsmyndigheten tipsar bland annat om möjligheten att skjuta upp uttaget av premiepensionen tills krisen är över och värdet på fonderna har vänt upp igen. Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Om du är orolig för att ditt fondsparande tappat i värde
Kraftiga börsnedgångar har lett till att värdet på fond- och aktiesparande minskat drastiskt. För dig med långsiktigt sparande tipsar Fondbolagens förening om att månadssparande är ett bra sätt att jämna ut svängningarna. Månadssparar du så köper du fondandelar i både uppgångar och nedgångar. Nu när börsen rasat i värde räcker ditt månadssparande till fler fondandelar som sedan kan öka i värde den dag börsen vänder uppåt igen. Mer information hittar du på Fondbolagens förenings webbplats.

Om du har självmordstankar
När ekonomin raseras vänds hela tillvaron upp och ned. Det är vanligt att känna stark oro, ha sömnsvårigheter och ibland också få självmordstankar. Det finns gott stöd att få via någon av samhällets många hjälpresurser. En av dem är MIND-Självmordslinjen som är öppen alla dagar 06-24 och nås via telefon 90101.
Kontaktuppgifter till fler hjälpresurser och mer information hittar du på Suicidezero.se

Nya regeringsbeslut som påverkar privatekonomin

 • Karensdagen slopas och regeringen tar över ansvaret för sjuklöner dag 1-14.
  Ansök om ersättning för karensdagen via "mina sidor" på www.forsakringskassan.se. Läs mer via regeringens hemsida.
 • Ifall din arbetsgivare drabbas av ekonomiska problem och du som anställd tvingas gå ner i arbetstid kan du få behålla drygt 90 procent av din lön eftersom staten går in och tar större delen av lönekostnaden.

Läs mer via regeringens hemsida.

Varmt välkommen att kontakta oss!
Vi ger vägledning och svarar på frågor om din privatekonomi.
Budget- och skuldrådgivning Ljungby, tel. 0372-78 91 20, e-post skuldradgivning@ljungby.se

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Om du har frågor kring ekonomiskt bistånd
Kontakta socialförvaltningen via receptionen, tel. 0372-78 90 00, eller via e-post socialforvaltningen@ljungby.se

Kontakten med oss är helt kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Kommentera