Information med anledning av covid-19-pandemin

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom,

Det här gäller just nu

På krisinformation.se kan du läsa om vad som gäller just nu. 

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. 

Särskilt råd till ovaccinerade

Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Källa: Krisinformation.se

Råd och rekommendationer att följa för minskad smittspridning

Du hittar Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på deras webbplats. 

Särskilda råd till dig som inte är fullvaccinerad

 • Hålla avstånd till andra människor och undvik platser med trängsel.
 • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Ljungby kommuns verksamheter

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och bedömningar.  

Förhindra ryktesspridning 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. 

Frågor om coronaviruset?

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19

Lättläst information om covid-19

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset corona 

Besök på särskilda boenden

Besök på våra särskilda boenden

Både du som besöker våra särskilda boenden inom äldreomsorgen och du som tar emot besök ansvarar för att följa myndigheternas rekommendationer för att inte sprida smitta.

Vid entrén finns handsprit samt mer information om vad som gäller för besöket. 

Tänk dessutom på följande för att skydda dig själv och oss som bor och jobbar på boendena:

 • Besök oss inte om du är sjuk, även om symptomen är små. Om du insjuknar under besöket, säg till personal och lämna boendet. 
 • Handsprit finns vid entrén för att använda innan du fortsätter in på boendet och även efteråt. Möjlighet till handtvätt finns också.
 • Träffas gärna utomhus. Besök inomhus sker på din anhöriges rum eller på säkra mötesplatser. Kom gärna överens om en tid i förväg. 
 • Håll avstånd till andra, både till personer du möter i allmänna utrymmen men också till den du ska besöka. 
 • Om ni måste ha nära kontakt mer den ni ska besöka ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ha inte kontakt med andra personer än den ni ska besöka och uppehåll er inte i gemensamma utrymmen. 

 

Om du känner dig orolig

När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller för att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen kommer att gå över.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier.
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor.

Det är också bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Mer hjälp finns här

Ung och må dåligt 

Våld eller hot hemma

Råd och service i Ljungby kommun

Råd & service är en öppen verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av råd & service.

Telefon: 0733-73 97 58
E-post: radochservice@ljungby.se  

Nationella organisationers stödlinjer

Om du behöver hjälp med att ringa kan du använda Teletal. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal. Teletal är gratis. Ring Teletal på telefonnummer 020-22 11 44.

 • Nationellt informationsnummer – 113 13
  För allmänna frågor om coronaviruset och myndigheternas rekommendationer.
 • Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
  Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.
 • Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112
  Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.
 • BRIS stödtelefon för barn – 116 111
  Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.
 • BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
  Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12
 • Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
  För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
 • Äldrelinjen – 020 22 22 33
  För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Fler länkar till råd, chattar och telefonnummer finns på www.krisinformation.se.

Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning

På Länsstyrelsens webbplats kan du få information om smittskydd på serveringsställen. De har också sammanställt frågor och svar som snabbt kan hjälpa dig att få svar på dina frågor. Smittskydd på serveringsställen | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Har du frågor eller funderingar, vänligen ta kontakt med livsmedel- och hälosksyddsteamet på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ljungby kommun. 

livsmedel.halsoskydd@ljungby.se 
Telefon: 0372- 78 90 00 (Ljungby kommuns växel)

Information in other languages

We are here for you

The spread of the new corona virus is a crisis for human life and health. Several of us are currently living in situations that may be different from our usual everyday lives, for example, we are more at home in order to prevent the spread of infection. It can be stressful both mentally, physically and socially. When we are more at home, everyday life risks getting worse for those who's exposed at home. Children, young or adults - we all may need help if we not are well, subjected to violence or oppression by someone in our vicinity.

If you suspect that someone in your vicinity is being subjected to violence or is hurting in any other way - contact us, we are here for you!

Telephone: 0733-73 97 58
E-mail: radochservice@ljungby.se  

Kommentera