Coronavirus, information

Ljungby kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Ljungby kommun följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet. Här hittar du information och länkar vidare.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med sjukdomssymtom, även milda, att vara hemma och begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet, i skolan och i privatlivet. Tänk särskilt på detta i kontakten med äldre och sjuka. Personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter tills vidare. 

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd är följande: För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Större sociala sammanhang bör undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Läs mer om föreskriften och råden på Folkhälsomyndigetens webbplats.

Hjälp till att minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik onödiga resor.
 • Undvik att besöka äldre släktingar eller personer som tillhör riskgrupper. På särskilda boenden inom äldreomsorgen råder besöksförbud.

Ljungby kommuns verksamhet

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar. 

Mycket öppet som vanligt men dubbelkolla innan ditt besök

De allra flesta av våra verksamheter är öppna som vanligt, med friska medarbetare som följer både myndigheternas och kommunens egna rekommendationer. Ändringar i öppettider med mera läggs på respektive verksamhets sida här på webbplatsen, så ta för vana att alltid titta där innan du gör ditt besök. 

Förhindra ryktesspridning 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19

Lättläst information om covid-19

Information för dig som är barn eller ungdom

Här har Folkhälsomyndigheten samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom 

Provtagning för allmänheten

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Lämna prov för covid-19, information hos 1177

Äldre och riskgrupper samt särskilda boenden

Besök på våra särskilda boenden

Både du som besöker våra särskilda boenden inom äldreomsorgen och du som tar emot besök ansvarar för att följa myndigheternas rekommendationer för att inte sprida smitta.

En entré på varje boende kommer att ha öppet. Vid entrén finns handsprit samt mer information om vad som gäller för besöket. 

Tänk dessutom på följande för att skydda dig själv och oss som bor och jobbar på boendena:

 • Besök oss inte om du är sjuk, även om symptomen är små.
 • Handsprit finns vid entrén för att använda innan du fortsätter in på boendet och även efteråt. Möjlighet till handtvätt finns också.
 • Träffas gärna utomhus. Besök inomhus sker på din anhöriges rum eller i våra särskilda besöksrum.
 • Håll avstånd till andra, både de du möter i allmänna utrymmen och till den du ska besöka, och undvik trängsel.
 • Undvik våra gemensamma utrymmen.

Mötesplatserna (dagcentralerna) är stängda tills vidare. 

Välkommen!

Om du behöver hjälp med att handla eller kan hjälpa till

Tillhör du riskgruppen äldre som inte bör gå till butiker och handla kan Ljungby församling (Svenska kyrkan) hjälpa er. Kontakta diakon Kerstin Blad på tel. 0372-671 54. 

Personer som vill hjälpa till kan också kontakta Kerstin Blad så förmedlar hon hjälpen till dem som behöver. 

Du kan också få hjälp direkt av dessa butiker: 

 • ICA Maxi Ljungby, www.icamaxi.se/ljungby, tel. 0372-858 50
 • K G Valdemars i Södra Ljungby: Gratis hemkörning och ihopplock av varor, i Södra Ljunga, Hamneda, Nöttja och Kånna, måndag till fredag. Tel. 0372-16130
 • Ica Lidhult. E-post till roland.johansson@nara.ica.se, tel. 035-91016.
 • Slussen – City Gross
  Beställ på City Gross, Slussen packar och kör hem. Tel. 072-382 41 01, e-post citygross.ljungby@bergendahls.se

Lunch-/matbeställning

 • Sollans café erbjuder hemkörning av mat runt Bolmen, tel. 072-229 26 65, e-post boka@sollanscafe.se.
 • Ryssbyhotell erbjuder catering.
 • Poco Locos erbjuder mat för avhämtning, tel. 0372-40100 kl. 17-21.30.
 • Matverket erbjuder fri utkörning av lunchmatlåda måndag-fredag, 75 kr per portion. Beställ måndag innan kl. 10, och tisdag-fredag innan kl. 11. Tel. 0372-62105, e-post info@matverketbistro.se

Erbjuder du som butik/restaurang hjälp och vill vara med på listan? Kontakta Ljungby kommun, tel. 0372-78 90 00. 

Ljungby bibliotek utökar servicen  

 • Biblioteket kommer att vara öppet extra klockan för dem som tillhör en riskgrupp.
 •  Biblioteket kommer att erbjuda hemleveranser av reserverade böcker för dem som tillhör en riskgrupp. Vill man ha böcker hemlevererade behöver man kontakta oss, tel. 0372-78 92 00 eller e-post biblioteket@ljungby.se
 • Det kommer att finnas en återlämningslåda stående utanför biblioteket under bibliotekets ordinarie öppettider för dem som inte vill gå in på biblioteket.
 • Lånetiden är förlängd till 42 dagar och reserverade böcker går att förlänga 21 dagar och då behöver man kontakta biblioteket.
 • Nu går det att låna två e-böcker per vecka.
Skyddsutrustning och rutiner i socialförvaltningen

Ljungby kommuns arbete med anledning av coronaviruset fokuserar på att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. Många i riskgrupperna finns inom kommunens socialförvaltning.

Det finns tydliga rutiner för olika situationer inom socialförvaltningens verksamheter. Det handlar om rutiner för att minska risken för smittspridning, hur man arbetar med bekräftat smittade eller de som har symptom på sjukdom och hur och vilken skyddsutrustning som används. Rutinerna är sådana som alltid finns men vi har också speciella rutiner just för covid-19. 

I dagsläget har vi tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver. Lagret hanteras centralt och det fylls upp med nya beställningar för att hålla en jämn nivå. Den skyddsutrustning vi har uppfyller de kvalitetskrav som finns, samt de rekommendationer som smittskyddsenheten i Region Kronoberg ger. Vi samverkar även inom Kronobergs län för att säkra tillgång till skyddsutrustning i alla kommuner.

Förskola och grundskola

Ljungby kommun följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för barn och unga i förskola och skola. 

På den här sidan samlar Folkhälsomyndigheten information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19.

 

Mer information

I Ljungby kommun använder vi Fronter för kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Här hittar du aktuell information. På den här sidan finns information som rör Ljungby kommuns verksamheters arbete med pandemin.

 

Öppen förskola

Öppna förskolans verksamheter

Var hemma om du är sjuk

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn/elever och personal vara uppmärksamma på symtom som påminner om förkylning eller influensa. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. 

Information om symtom finns på 1177 Vårdguiden

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Eleven/barnen eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma oavsett om man rest eller inte. 

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens bedömning på deras webbplats

Skolrestaurangerna

Det finns nya regler för restauranger för att minska risken för spridning av covid-19. Det handlar främst om att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller liknande.

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel kunna bidra till att smitta sprids. Men huvudregeln är fortfarande att man håller sig hemma vid symtom på sjukdom, därmed utgår vi ifrån att det är friska personer som befinner sig i skolans lokaler.

 • Enligt Livsmedelsverket kan barn ta både kall och varm mat själva i skolrestaurangen.
 • Matserveringen i skolrestaurangerna utökas tidsmässigt där det är möjligt.
 • Där det är möjligt kan man äta i klassrummen.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om livsmedelshantering och servering.

På denna sida hos Folkhälsomyndigheten finns information särskilt riktad till skola och förskola.

Allmänna frågor om covid-19

När behöver jag kontakta vården?

1177 Vårdguiden om coronavirus, covid-19 

 

Om du har allmänna frågor om covid-19

Om du vill ha information om covid-19 kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på webbplatsen krisinformation. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. 

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19

113 13, det nationella nödnumret

Krisinformation.se - en sida med samlad information från svenska myndigheter

Om du känner dig orolig

När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller för att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen kommer att gå över.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier.
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor.

Det är också bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Mer hjälp finns här

Ung och må dåligt 

Våld eller hot hemma

Råd och service i Ljungby kommun

Råd & service är en öppen verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av råd & service.

Telefon: 0733-73 97 58
E-post: radochservice@ljungby.se  

Nationella organisationers stödlinjer

Om du behöver hjälp med att ringa kan du använda Teletal. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal. Teletal är gratis. Ring Teletal på telefonnummer 020-22 11 44.

 • Nationellt informationsnummer – 113 13
  För allmänna frågor om coronaviruset och myndigheternas rekommendationer.
 • Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
  Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.
 • Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112
  Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.
 • BRIS stödtelefon för barn – 116 111
  Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.
 • BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
  Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12
 • Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
  För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
 • Äldrelinjen – 020 22 22 33
  För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Fler länkar till råd, chattar och telefonnummer finns på www.krisinformation.se.

Till dig som är orolig över din ekonomi

Coronaviruset får stora konsekvenser för både samhällsekonomin och privatekonomin. Vi har samlat tips och länkar för dig som är orolig över din ekonomi.

Fyra viktiga tips när ekonomin är ansträngd:

1. Betala hyra, el och mat först
Därefter är medicin, hemförsäkring och a-kasseavgiften viktiga utgifter. Om pengarna inte räcker måste du prioritera.

2. Fundera över ditt bästa råd till dig själv - vad kan du förändra för att förbättra din ekonomi?

 • Går det att öka inkomsterna? Exempelvis jobba extra, söka nytt jobb, söka bostadsbidrag, hyra ut något du äger eller slå samman lån och krediter för att få lägre månadskostnad.
 • Vilka utgifter kan du minska eller slopa? Exempelvis byta till billigare boende, ställa av bilen, säga upp prenumerationer, byta till billigare el-, mobil, eller bredbandsabonnemang.
 • Går det att sälja något du äger? Exempelvis hemelektronik, hushållsmaskiner, heminredning, verktyg. Eller ta ett tuffare beslut och sälja bilen eller sommarstugan?

3. Ta kontakt med den du är skyldig pengar

 • Hör om du kan få amorteringsfritt några månader.
 • Undersök om du har en låneförsäkring eller ett betalskydd som betalar lån och krediter när du är sjuk eller arbetslös.
 • Går det att stoppa räntekostnader och extraavgifter?
 • Går det att gå en avbetalningsplan?

4. Ta hjälp!
Det är aldrig för sent att ta hjälp och det går alltid göra något för att förbättra situationen eller hitta vägar ur en svår skuldsituation. Kontakta budget- och skuldrådgivningen i Ljungby. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt. Du når oss på 0372-78 91 20 eller skuldradgivning@ljungby.se

Övrig information

Om du varslats om uppsägning
Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men det kan vara bra att planera för att det kanske blir så. Följ länken för tips på hur du kan förbereda dig: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/varsel

Gå med i en a-kassa om du inte redan har gjort det.

Om du blir arbetslös

 • Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen redan första dagen.
 • Ansök om ersättning via din a-kassa.
 • Har du arbetat ska din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg. Har du haft flera anställningar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för varje anställning.
 • Ta reda på exakt hur mycket pengar du kommer att få. Fundera över vad du behöver göra för att klara ekonomin på mindre pengar.
 • Kontakta Försäkringskassan för att se om du har rätt till bostadsbidrag.
 • Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport varje månad via arbetsförmedlingen.se

Riksdagen har nyligen beslutat om nya tillfälliga regler för a-kassan under 2020.

 • Grundförsäkring. Betalas ut via Alfakassan till dig som blir arbetslös men inte är medlem i en a-kassa. Som mest kan du få 11 220 kr/mån före skatt under 2020.
 • Inkomstbortfallsförsäkring. Delas ut till dig som har varit medlem i en a-kassa i minst tre månader och uppfyller alla villkor för ersättning. Som mest kan du få 26 400 kr/mån före skatt.
 • Inkomstförsäkring. Ett komplement till a-kassa för dig som tjänar mer än 25 025 kronor före skatt.

Om du har en räkning som går till inkasso
Ifall du inte kan betala dina räkningar på grund av sjukdom och att din inkomst minskat har Inkassobolagens branschförening rekommenderat inkassoföretagen att erbjuda anstånd, avbetalningsplaner och ackordsuppgörelser i större utsträckning än tidigare. Ta kontakt med ditt inkassobolag så fort som möjligt. Mer information hittar du på Svensk Inkassos webbplats.

Om du får svårt att betala bolånen
Finansinspektionen har gett bankerna tillåtelse att göra undantag från amorteringskravet och många banker beviljar nu amorteringsfritt i 3-12 månader. Kanske har du sedan en låneförsäkring som betalar månadskostnaden om du blir sjuk eller arbetslös. Kontakta din bank. 

Om du får svårt att betala ditt studielån
Om du tillfälligt svårt att betala till CSN kan du flytta fram betalningen en månad via Mina sidor. Behöver du flytta fram betalningen mer än en månad kan du ringa CSN på 060-18 60 00. Om din inkomst minskar kan du ansöka om att betala mindre, antingen via Mina sidor eller på blankett. Nyligen beslutade regeringen att du får behålla ditt studiestöd från CSN även om din skola stänger på grund av coronaviruset. Mer information hittar du på CSN.se

Om du riskerar att förlora pengar på en resa, hotellbokning eller ett evenemang
Konsumentverket har sammanställt dina konsumenträttigheter. Sammanställningen finns även på engelska och arabiska. Mer information finns på Hallå Konsument

Om du har löneutmätning via Kronofogden
Det kan finnas en möjlighet att pausa löneutmätningen under en begränsad period om du fått extrakostnader på grund av sjukdom eller varit tvungen att vara hemma med barn som tillhör en riskgrupp. Kronofogden kan också ta hänsyn till kostnader på grund av medicin och läkarvård. För kostnader som inte ingår i högkostnadsskyddet behöver du visa kvitto. Om du tvingas gå ner i arbetstid kan Kronofogden ändra eller stoppa din löneutmätning. Kontakta Kronofogden via 0771-73 73 00 eller läs mer på på Kronofogdens webbplats.

Om du har pågående skuldsanering
Om din inkomst minskar så att du inte kan betala enligt din betalplan kan du ansöka om att betala mindre. För att det ska beviljas krävs två saker:

 • att din ekonomi försämras med minst 500 kr per månad
 • att förändringen ska bestå i minst fyra månader

Ansökan görs via Kronofogdens hemsida eller via blankett. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning om du vill ha hjälp. Mer information hittar du på Kronofogdens webbplats.

Om du snart ska gå i pension och är orolig för ditt pensionssparande
Pensionsmyndigheten har sammanställt hur börsoron påverkar pensionerna och vad du som snart ska gå i pension bör tänka på. Inkomstpensionen - som är den större delen av den allmänna pensionen - påverkas normalt inte alls av börsoron. Däremot kan premiepensionen påverkas mycket. Pensionsmyndigheten tipsar bland annat om möjligheten att skjuta upp uttaget av premiepensionen tills krisen är över och värdet på fonderna har vänt upp igen. Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Om du är orolig för att ditt fondsparande tappat i värde
Kraftiga börsnedgångar har lett till att värdet på fond- och aktiesparande minskat drastiskt. För dig med långsiktigt sparande tipsar Fondbolagens förening om att månadssparande är ett bra sätt att jämna ut svängningarna. Månadssparar du så köper du fondandelar i både uppgångar och nedgångar. Nu när börsen rasat i värde räcker ditt månadssparande till fler fondandelar som sedan kan öka i värde den dag börsen vänder uppåt igen. Mer information hittar du på Fondbolagens förenings webbplats.

Om du har självmordstankar
När ekonomin raseras vänds hela tillvaron upp och ned. Det är vanligt att känna stark oro, ha sömnsvårigheter och ibland också få självmordstankar. Det finns gott stöd att få via någon av samhällets många hjälpresurser. En av dem är MIND-Självmordslinjen som är öppen alla dagar 06-24 och nås via telefon 90101.
Kontaktuppgifter till fler hjälpresurser och mer information hittar du på Suicidezero.se

Nya regeringsbeslut som påverkar privatekonomin

 • Karensdagen slopas och regeringen tar över ansvaret för sjuklöner dag 1-14.
  Ansök om ersättning för karensdagen via "mina sidor" på www.forsakringskassan.se. Läs mer via regeringens hemsida.
 • Ifall din arbetsgivare drabbas av ekonomiska problem och du som anställd tvingas gå ner i arbetstid kan du få behålla drygt 90 procent av din lön eftersom staten går in och tar större delen av lönekostnaden.

Läs mer via regeringens hemsida.

Varmt välkommen att kontakta oss!
Vi ger vägledning och svarar på frågor om din privatekonomi.
Budget- och skuldrådgivning Ljungby, tel. 0372-78 91 20, e-post skuldradgivning@ljungby.se

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Om du har frågor kring ekonomiskt bistånd
Kontakta socialförvaltningen via receptionen, tel. 0372-78 90 00, eller via e-post socialforvaltningen@ljungby.se

Kontakten med oss är helt kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Antal fall i Ljungby kommun

Information om smittade i Kronobergs län

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i Kronobergs län. Det är Region Kronoberg som ansvarar för sammanställning och information om konstaterat smittade, inlagda på sjukhus, avlidna och tillfrisknade.

Region Kronobergs sammanställning av antal fall av covid-19 

För dig som är verksamhetsansvarig

MSB, Myndigheten för skydd och beredskap, har samlat råd, tips och exempel för dig som är verksamhetsansvarig. 

MSB:s råd tips och exempel

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here we have compiled information from the authorities about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden this summer.

More information, www.krisinformation.se

Kommentera