Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen svarar för bygglovsärenden, miljöärenden och detaljplanering. Förvaltningen bereder ärenden till miljö- och byggnämnden. Nämnden har delegerat åt tjänstepersonerna på miljö- och byggförvaltningen att besluta i vissa frågor medan större frågor alltid behandlas i nämnden.

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnämnden
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar bland annat med miljö- och hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn, handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden samt information. En annan viktig roll för miljöavdelningen är att informera allmänheten och att ge näringslivet förutsättningar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Plan- och byggavdelningen

Byggavdelningen arbetar med bygglovsfrågor. Planavdelningen arbetar med övergripande planering samt planläggning av mark och vatten.

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera