Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem, grundskola samt kommunal gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förvaltningen ansvarar också för särskoleverksamheten samt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera