Förvaltningar och organisation

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö. Till exempel förskola och skola, vård av äldre, hjälp till personer med funktionshinder, räddningstjänst, bibliotek och fritidsgårdar.

Kommunen ger också tillstånd av olika slag. Det kan vara till exempel:

  • Bygglov för den som ska bygga nytt eller bygga om,
  • utskänkningstillstånd för den som vill sälja alkohol i sin restaurang,
  • eller tillstånd för den som vill anlägga ett nytt avlopp.

En viktig uppgift är att se till att regler och förordningar följs. Därför gör kommunen tillsyn på olika verksamheter, till exempel lantbruk, ridskolor och restauranger.

Kommunens verksamhet regleras av kommunallagen. Men kommunerna får själva bestämma inom ramen för lagen. Det betyder till exempel att politikerna i Ljungby kommun väljer vilka nämnder och förvaltningar som ska finnas. I Ljungby finns följande förvaltningar:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Miljö- och byggförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Tekniska förvaltningen

Kommentera