titelbild

Ekonomi

Ljungby kommuns kostnader är cirka 1,9 miljarder kronor per år. Av det går den allra största delen till personalkostnader, ungefär 67 procent.

De två största verksamheterna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, är också de som kostar mest. Under 2018 kostade barn- och utbildningsförvaltningen 618 miljoner kronor och socialförvaltningen 640 miljoner kronor.

Kommunens intäkter är i första hand skatter. Under 2018 fick Ljungby kommun in 1 221 miljoner kronor i skatter. Utöver det fick Ljungby kommun 53 miljoner kronor i fastighetsavgift, 288 miljoner kronor i statsbidrag och utjämningsbidrag av staten samt 25 miljoner kronor i finansiella intäkter.

Vissa verksamheter är mer eller mindre självfinansierade, det vill säga inkomsterna från avgifter täcker kostnaderna, exempelvis avfallshantering och vattenförsörjning.

Skattesatsen visar hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt av varje intjänad hundralapp. I Ljungby kommun är skattesatsen:

  • 21,07 procent i kommunalskatt
  • 12,00 procent i skatt till regionen

Kontakt

Kommentera