titelbild

Det här är Ljungby

I Ljungby kommun bor drygt 28 000 personer. Största tätorterna är Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult. Här hittar du information om kommunens organisation och ekonomi, men också kartor och statistik. Här finns även information för dig som är ny i vår kommun, och för dig som funderar på att starta företag här eller flytta hit och jobba och leva här.

Ljungby kommun är en plats som tar upp rejält med yta av Småland och Kronobergs län. Inom våra kommungränser ryms cirka 28 000 invånare, mängder med sjöar och ett varierande näringsliv. Vi har ett aktivt kulturliv. Samma sak gäller föreningslivet.

Vi stoltserar med ett sagomuseum och en sagobygd som finns med i Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av dessa orter finns det skolor och förskolor. Även ett par av kommunens boenden för äldre finns utanför tätorten. Liksom många företag.

Vi har som mål att växa och bli 35 000 invånare år 2035. Det är kommunens vision.

 

Ljungby kommun som organisation

Ljungby kommun som organisation har investerat stora summor de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Vi har en ökande befolkning som vi vill ska trivas och stanna kvar här. Vi arbetar för en ständig utveckling för att invånare, besökare och företagare ska tycka att den här kommunen är en bra plats att leva, verka och bo på.

Det som har kommit till på senare år, är Ljungby arena och en fotbollsplan med hybridgräs, ett nytt stall som arrenderas av ridklubben och en stor lekplats med utegym i centrum. Vi har en kulturskola med nya ämnen som dans, drama och berättande. Det uppförs nya bostäder och skolor. Det byggs ett trygghetsboende och inom några år ett särskilt boende för äldre.

Ljungby centrum byggs om. En skatepark är på gång och det planeras för att kunna utveckla Bolmens östra strand så att fler ska kunna bosätta sig där och få tillgång till attraktiva sjölägen.

Det finns också planer på hur man bättre ska kunna utnyttja den fantastiskt fina ån Lagan som böljande flyter genom stan. Ljungby är med andra ord en småländsk stad, mitt i sagobygden, som erbjuder en trygg uppväxtmiljö, starkt näringsliv, bra skolor och mycket att göra på fritiden.

Ljungby kommun som arbetsgivare

Ljungby kommun är den största arbetsgivaren med cirka 2 800 medarbetare fördelade på omkring 250 yrken. Tillsammans med små och stora, vissa världsledande, företag drivs utvecklingen framåt och skapar sysselsättning.

Etablera i Ljungby

Ljungby kommun strävar mot att alltid ha byggklar mark för att underlätta för företag som vill etablera sig här. I utbudet ryms också högskoleutbildningar som i flera fall är skräddarsydda för det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns numera också en sjuksköterskeutbildning.

Centrumhandeln kombineras med butiker och restauranger som är lokaliserade vid den norra infarten till Ljungby vid E4.

Ljungby är den lilla staden där det är nära till allt, vilket också skapar tid över till familj och fritid. Och när man vill åka iväg finns både E4 och väg 25 precis utanför stadsgränsen.

Kommentera