titelbild

Landsbygdsutveckling

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans och lägger grunden för framgångsrik landsbygdsutveckling.

Landsbygden är viktig för Ljungby kommuns utveckling och attraktionskraft.

För en lyckad landsbygdsutveckling är den lokala kraften betydelsefull då kommunen i många frågor enbart är en medspelare. Det är den lokala kraften som gör att hela Ljungby kommun blir en attraktiv plats där fler människor vill vistas, bo och verka.

Stad och land är beroende av varandra och genom bra samverkan kan både staden och landsbygden utvecklas.

Kontakt

Kommentera