titelbild

Kungörelse - vindkraftverk

Etablering av vindkraftspark vid Agunnaryd i Ljungby kommun.

Det har inkommit en anmälan om miljöfarlig verksamhet samt en bygglovsansökan till miljö- och byggnämnden från Billyvind AB, avseende uppförande och drift av 1-3 vindkraftverk med högsta totalhöjd på 150 meter. 

Utöver dokumenten nedan finns ytterligare fördjupad information på Miljö- och byggförvaltningen.

Har du synpunkter kan du lämna dem skriftligen senast den 21 april 2020 till Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se. Ange ditt namn och adress tillsammans med dina synpunkter. 

Kommentera