Främmande växter

Jätteloka

På flera håll i kommunen breder jättelokan ut sig. Den sprider sig effektivt och tränger undan andra växter och kan dessutom ge brännskador om människor får växtsaften på sig. Bekämpning är nödvändig. Det är fastighetsägaren där växten finns som är ansvarig för att bekämpningen blir genomförd.

Jättelokan är en mycket storväxt, flerårig ört. Plantan kan bli flera meter hög. Jättelokan blommar i juli-augusti. En enda planta kan producera så mycket som 100 000 frön.  Fröna sprider sig mycket lätt, inte minst när lokorna växer vid ett vattendrag.

Jättelokan måste bekämpas av två viktiga skäl:

  • Lokorna växer i stora bestånd som överskuggar all annan vegetation och konkurrerar ut inhemska arter.
  • Växtsaften innehåller dessutom ämnen som kan ge svåra brännskador, om man får den på huden.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att bekämpningen blir genomförd. Det är mycket viktigt att alla berörda fastighetsägare verkligen utför bekämpningen. Om lokorna växer utmed ett vattendrag och bara en del av fastighetsägarna genomför bekämpningen, kan det vara ogjort arbete eftersom det hela tiden kommer nya frön med vattnet. Rapportera till Artportalen om du hittar jätteloka på privat mark. Ange lokalisering och bifoga bild där växtens storlek framgår.

Att bekämpa jättelokan

Det finns olika sätt att bekämpa jättelokan. Bekämpningen kan behöva upprepas flera gånger varje sommar, eftersom alla plantor inte blommar samtidigt. Dessutom måste man följa upp bekämpningen under flera år, eftersom fröna kan ligga i marken i många år och fortfarande vara grobara. Tänk på att använda skyddskläder, så du inte får stänk i ögonen eller på huden.

Jätteloka på kommunal mark

Lämna en felanmälan om du hittar jätteloka på kommunal mark. För att kommunen ska kunna kartlägga jättelokans förekomst och utbredning kan privata fastighetsägare också informera via felanmälan. Skriv Jätteloka under Felanmälan, placera ut markören på kartan och fyll i dina kontaktuppgifter.

Hur du bekämpar jättelokan.pdf

Jätteloka

Sjögull

Sjögull är en främmande art i våra vatten. Det är en vattenväxt som kan medföra en kraftig påverkan på ett helt ekosystem. Sjögull påverkar även friluftslivet genom att försvåra båt-, fiske- och badliv. Det är en mycket svår växt att hantera och få bort utan att öka spridningen. Ljungby kommun försöker hålla koll på om det upptäcks förekomst av sjögull i kommunen.

Om du misstänker att du hittat sjögull kontakta Länsstyrelsen via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se och skicka gärna med en bild på växten samt koordinater om vart den finns. Det går även bra att anmäla på www.invasivaarter.nu. Läs mer om sjögull och dess förekomst i länet på länsstyrelsens webbplats.

Sjögull

Kontakt

Kommentera