Starta och bedriva verksamhet

Du som säljer eller serverar livsmedel ska se till att de är säkra att äta. Livsmedlen ska vara märkta på rätt sätt och spårbara så att det går att ta reda på ursprunget. Reglerna och kontrollerna finns för att ingen ska bli sjuk av din mat.

Vill du veta mer? Miljö- och tillståndsinformation för dig som vill driva eller driver egen verksamhet hittar du på den här sidan.

Kommentera