Klagomål och synpunkter

Om du har frågor eller klagomål på mat du har köpt bör du i första hand ta kontakt med tillverkaren eller butiken. Om du misstänker matförgiftning eller har andra klagomål kan du kontakta kommunen som kan besöka verksamheten och göra en kontroll.

Märkning av livsmedel

Det finns olika regler som ställer olika krav på märkning av livsmedel. Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som konsument inte blir lurad när du handlar mat. Märkning av exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt måste alltså stämma.

Märkning av mat, på Livsmedelsverkets webbplats

Misstänkt matförgiftning

Allmänheten kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar.

Anmälan kan också göras här.

 

Vid en kontroll om misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat:

  • Hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar.
  • Hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, exempelvis nedkylning, förvaring och separering av livsmedel.

Det kan också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

Kommentera