Starta och bedriva verksamhet

Ett av miljökontorets arbetsområden är hälsoskydd. Att arbeta med hälsoskydd kan innebära att förebygga och hindra olägenheter för människors hälsa och miljö. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken.

Vill du veta mer? Miljö- och tillståndsinformation för dig som vill driva eller driver egen verksamhet hittar du här.

Kommentera