Misstänkt matförgiftning

Allmänheten kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar.

Anmälan kan också göras på webbplatsen för matförgiftning.

Vid en kontroll om misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat:

  • Hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar.
  • Hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, exempelvis nedkylning, förvaring och separering av livsmedel.

Det kan också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

Kontakt

Kommentera