Misstänkt matförgiftning

Allmänheten kan vända sig till miljö- och byggförvaltningen med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar efter att ha fått dålig mat på restaurang eller från butik.

Använd vår e-tjänst för att anmäla om du tror att du blivit matförgiftad. 

Anmälan om misstänkt matförgiftning (till e-tjänst)

Du får självklart vara anonym, men det underlättar för oss om vi kan ta kontakt med dig om det uppstår frågor.

Blev fler personer sjuka? Uppmana gärna de andra att göra en egen anmälan.

Vid en kontroll om misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat:

  • Hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar.
  • Hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, exempelvis nedkylning, förvaring och separering av livsmedel.

Det kan också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

Kontakt

Kommentera