Borgmästaravtal

I december 2011 skrev Ljungby kommun på Borgmästaravtalet. En energiinventering och åtgärdsplan för hållbar energi gjordes, med målet att minska utsläppen med 20 procent till år 2020. Under den senaste tiden har borgmästaravtalet förnyats med målsättning till 2030 och Ljungby kommun håller på att uppdatera sina dokument.

Borgmästaravtalet är en unik rörelse på lokal och regional nivå för att upprätta åtgärdsplaner och styra medel till åtgärder som ska motverka klimatförändringar.  Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ” av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun 2012-2020.pdf

Bilaga Idebank.pdf

Bilaga årgärdsplan.pdf

Kontakt

Kommentera