titelbild

Elfordon

Ljungby kommun deltar i Green Charge Sydost. Projektet syftar till att öka kunskapen kring förutsättningarna för en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur i sydostregionen. 

Vi ska genom vårt deltagande i projektet göra det möjligt för dig att ladda din elbil i vår kommun samt att vi arbetar för fossiloberoende transporter.

Lite mer om elbilar och laddning.pdf

Ladda ditt elfordon

Det finns flera platser i kommunen där du kan ladda ditt elfordon

Kontakt

Kommentera