titelbild

Håll Sverige rent

Varje år deltar Ljungby kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Med Skräpplockardagarna stärker vi känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Alla kan vara med.

För det första medför nedskräpningen stora konsekvenser för miljön och för djur som fåglar, fiskar och sälar. Plast från exempelvis plastpåsar fragmenteras till mindre och mindre plastpartiklar (mikroplast och nanoplast) som letar sig in i näringskedjan för att så småningom hamna i djur och människors mat. 

För det andra innebär nedskräpningen stora kostnader för samhället. Uppskattningsvis kostar det drygt 2 miljarder kronor per år för kommunerna att städa upp skräpet. Men  nedskräpningen innebär även andra kostnader som minskade fastighetsvärden och urholkade värden för vistelser i naturen. 

För det tredje bidrar nedskräpningen till ökad otrygghet och minskad trivsel på gator och torg och i våra bostadsområden. 

Vill du vara med?

Plocka upp skräpet och släng det i en papperskorg eller sortera och återvinn det. Du gör en stor insats bara genom att ta upp det från marken. 

Om du vill kan du anmäla dig själv, en mindre grupp eller skapa ett event. 

Tack till alla som hjälpte till förra gången!  

819 668 deltagare, det är det nya rekordet för Håll Sverige Rents Skräpplockardagar. Att jämföra med fjolårets 712 519 deltagare. Det gör evenemanget till Sveriges största utomhusevent detta pandemiår 2021.

I Ljungby deltog 1 616 personer i kampen mot nedskräpningen. Miljontals plastlock, flaskor, chipspåsar och annat skräp har nu hamnat där det hör hemma: i papperskorgen.

Som tack till alla barn, ungdomar, lärare, ledare och pedagoger högg gruppen Panetoz  en digital minikonsert på 15 minuter för alla deltagare. "Ni är så grymma, ni är så viktiga för både djuren, naturen och samhället i stort. Ni är förebilder", säger Pa Modou Badjie, medlem i Panetoz i en videohälsning till barnen.

Se Panetoz hälsning här

Panetoz hälsar till alla barn som varit med i Skräpplockardagarna 2021

Ska du ut i naturen?

Här tips om hur du packar för en skräpfri upplevelse och bara lämnar dina fotavtryck kvar i naturen.    

Det är viktigt att arbeta mot nedskräpning

Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig:

  • Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.
  • Nedskräpning kostar pengar när kommuner ska städa upp, skattepengar som kunde använts till bättre ändamål. Nedskräpning kan även innebära indirekta kostnader då fastigheter förlorar i värde och då exempelvis turismen påverkas negativt.
  • Nedskräpning skapar även otrygghet, då det visat sig att nedskräpade miljöer leder till klotter och skadegörelse. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.
  • Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Skräp är resurser som inte går att återvinna om de hamnar på fel ställe.

Vi tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil.

Ett skräpfritt samhälle är helt enkelt grunden för ett hållbart samhälle.

Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent-kommun är ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Ett medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun ger stöd i vårt lokala arbete mot nedskräpning och visar samtidigt att Ljungby kommun på ett aktivt sätt arbetar för en skräpfri kommun.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Arbetet finansieras genom insamlingar och bidrag från företag och andra organisationer.

Strömmar av plast

Kontakt

Kommentera