titelbild

Folkhälsa

Folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd, till skillnad från enskilda individers hälsa. Folkhälsa omfattar vilka levnadsförhållanden vi människor har och vilka möjligheter vi har att leva våra liv.

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt viktigt är det att förbättra hälsan för dem som har det sämst och att ge människor större möjlighet att ta ansvar för sina liv.

Gemensam policy

I Kronobergs län har vi en gemensam folkhälsopolicy där alla länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen tillsammans har gjort en gemensam vision för folkhälsan i länet.

Folkhälsoarbetet i Ljungby

Ljungby kommun driver folkhälsoarbetet genom det brottsförebyggande rådet (BRÅL). Anledningen till detta är att vi anser att folkhälsofrågor och brottsförebyggande frågor ligger nära varandra och har många gemensamma beröringspunkter.

Håll dig på benen - föreläsningar

Ljungby kommun, Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna samarbetar i "Håll dig på benen!" Det är ett arbete för att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor.

Under året kommer seminarier att genomföras där du som deltagare får lyssna till olika föreläsningar.

Datum och innehåll för träffarna:

4 mars "Ung hela livet" Annelie Bengtsson och Ulf Öller, RF SISU Småland
kl. 14.00-17.00, Ljungby Arena

Vi bjuder på kaffe och underhållning. Det är kostnadsfritt och du behöver inte anmäla dig.

Välkommen.

 

Kommentera