Skyddsjakt

Avskjutning av fåglar kan genomföras i sällsynta fall om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Kommunen har ett antal skyddsjägare som vi kan anlita vid behov. Dessa har ett så kallat skottlossningstillstånd från polismyndigheten, vilket krävs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område ska fastighetsägare eller jakträttsinnehavare kontaktas.

Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar då.

När ska skyddsjakt bedrivas?

Skyddsjakt är ett av många sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (Jaktförordningen §23 punkt 1:a). Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggnade metod. Därför är det viktigt att arbeta med förebyggande lösningar.

Kommentera