Vilda djur

Miljö- och byggförvaltningen får många klagomål från människor som blir störda av vilda djur. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren.

Med hjälp av förebyggande åtgärder kan du hindra och försvåra för vilda djur att etablera sig. Åtgärder som kan leda till att ungar blir lämnade utan föräldrar ska undvikas eftersom det kan skapa ytterligare problem.

Vilt i trädgårdar

Vilt som tar sig in i villaträdgårdar och orsakar besvär eller skada, är i första hand fastighetsägarens ansvar.

Du som bor i hyreshus

Tala med husvärden.

Du som bor i villa

Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försvåra för större vilt att ta sig in i trädgården. Rensa upp i vildvuxna hörn, använd bara slutna komposter, plocka bort frukt från träden samt fallfrukt dagligen och underhåll staket och grindar. Du kan lämna frukten på Bredemad.

Hindra vilda fåglar och andra djur

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Minimera tillgången till föda genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader.
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan säsongen börjar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Ha god ordning på papperskorgar och sopkärl så att de är stängda för att förhindra fåglar och andra djur att komma åt innehållet.
  • Sätt upp nät över skorstenar, under altaner och andra vanliga boplatser i god tid innan säsongen börjat.

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan gå till attack mot människor.

 

 

Kommentera