titelbild

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig utbildning för dig över 20 år som har utvecklingsstörning eller hjärnskada och därför behöver extra stöd för att lära in saker.

Hos särskild utbildning för vuxna får du kunskaper som behövs för arbete, eget boende och på fritiden. Det är en kostnadsfri utbildning och motsvarar grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. Utbildningen är uppbyggd med fristående kurser där studierna anpassas för dig.

Särskild undervisning för vuxna finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby. 

Yrkesutbildning - Handel och Lager, kursstart våren 2020

Utbildningen vänder sig till dig som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som vill arbeta inom handel och lager.

Under utbildningen läser du en blandning av praktiska och teoretiska kurser som förbereder dig på att arbeta inom handel och lager. En stor del av utbildningen bedrivs på arbetsplatsen där du får möjlighet att pröva de kunskaper du får i skolan. Undervisningen i skolan genomförs i grupp, men placeringen på respektive arbetsplats är enskild. En mentor ansvarar för utbildningen och studerande samt håller kontakt med praktikplatserna.

Ansökan till utbildningen lämnas senast den 15 maj 2019.

Ansökningsblankett till våra kurser hittar du här.

 

Har du frågor så kontakta oss gärna!

Kontakt

Kommentera