titelbild

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och erbjuder ett stort kursutbud som är öppet att söka för dig som har fyllt 20 år. Kurserna har lärarledd undervisning dagtid, morgon och/eller eftermiddag. Alla kurser är avgiftsfria, men du betalar själv för kurslitteraturen.

Vuxenutbildningen i Ljungby erbjuder

  • grundskolekurser
  • gymnasiekurser
  • påbyggnadsutbildning
  • särskild utbildning för vuxna (särvux)
  • svenska för invandrare (sfi) 
  • uppdragsutbildning
  • yrkesutbildningar

Ansökan gör du via blankett som du hittar du på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Vuxenutbildning.

Nya sökbara yrkesutbildningar i Alvesta på Allbor Lärcenter -

Fram till den 22 april finns nedan utbildningar att söka på Allbo Lärcenter i Alvesta för alla som är folkbokförda i Ljungby kommun. Utbildningarna är på gymnasienivå och söks via Allbo Lärcenters hemsida.

Elevassistent - lärling
Barnskötare - lärling

Bussförarutbildning

Mer information och ansökan hos Allbo Lärcenter.

Vilka drömmar har du? Kanske kan Linnéuniversitetet hjälpa dig att uppnå dem?
Lyssna på deras utbud av utbildningar och få inspiration, tips och ställ frågor till deras studievägledare live måndagen den 6 april. Mer information hos Linnéuniversitetet.

Statistik och resultat

Du hittar statistik och resultat från vår vuxenutbildning i Skolverkets system SIRIS.

Mer information finns också på webbsidan Kvalitet, statistik och jämförelser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera