Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Här utvecklar du dina kunskaper och färdigheter i byggnation, måleri, tapetsering, ombyggnad, renovering och anläggning vid nyproduktion. Du lär dig teknik och teori i våra stora bygglokaler och gör riktiga jobb utanför skolans väggar.

Om programmet

Hur bygger du rationellt, säkert och miljömässigt - den kunskapen får du på BA. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Här får du jobba utomhus och inomhus, på höga höjder och på marken. En byggarbetsplats förändras konstant och arbetsmetoder, material och verktyg är i ständig utveckling. BA förbereder dig för att komma ut till en byggarbetsplats. Därför tränar du din flexibilitet, kreativitet och jobbar både på egen hand och tillsammans med andra. Vi jobbar mycket med arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Så här är programmet uppbyggt

Gymnasiegemensamma ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamt karaktärsämne är: bygg och anläggning.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. 

Inriktning

Inför ditt andra år väljer du någon av följande inriktningar:

  • Anläggningsfordon
    Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare, grävmaskinförare, lastmaskinförare
  • Husbyggnad
    Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.
  • Måleri
    Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsmålare.

Vill du se de specifika kurserna och poängfördelningen över de tre utbildningsåren så finns programmets poängplan i ett pdf-dokument längre ner på sidan. 

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Gymnasiearbete

Under det sista året gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där dufår visa att har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Så här arbetar vi på BA

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

På BA är det viktigt med ansvar, förmåga att lösa problem och att kunna lita på sig själv. Du använder hela tiden huvudet och kroppen. Du får lära dig att jobba mot kund i enlighet med lagar, föreskrifter och bestämmelser. Du lär dig också att planera, dela upp arbetsuppgifter, dokumentera, redovisa och kvalitetssäkra arbetet. En av nycklarna i byggbranschen är kommunikation. Här utvecklar du ditt fackspråk och diskuterar utifrån olika perspektiv. När du jobbar kommer du att möta olika människor på arbetsplatser och i kundrelationer. Då är din kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor viktig.

Under ditt första år jobbar du praktiskt med måleri, tapetsering, snickeri, betongarbete, anläggning, golvläggning och plattsättning. Du har teoretiska övningar och grundkurser i rit- och mätteknik, arbetsmiljö, datakunskap, och entreprenörskap.

Körkort

Ersättning för körkortskostnader ges till elever på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon. Ersättningsnivån är 2300kr per elev. Det finns ett antal körskolor att välja bland.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Du är ute på APL både i årskurs två och tre. Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen. Vi är stolta över vårt nära samarbete med arbetslivet i Ljungby som gör att vi kan erbjuda dig goda APL-möjligheter.

Framtiden

Efter examen är du anställningsbar som lärling och kan jobba inom ditt område. Du kan också studera på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola erbjuds du möjlighet att komplettera med kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Bygg- och anläggningsbranschen öppnar dörrarna till en framtid där du utvecklar och skapar Sveriges samhälle. Byggnader, konstruktioner och infrastruktur är alla viktiga delar i samhället och du blir en bidragande källa. Du ser resultat efter varje arbetsdag och kan beskåda verk som du har varit med att bygga. Tidigare elever jobbar idag som byggnadsmålare, byggnadsarbetare, murare, arbetsledare och byggnadsingenjörer. Programmet förbereder dig för att läsa vidare till byggnadsingenjör, arkitekt eller arbetsledare om du kompletterar med rätt kurser. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

Branschrekommenderad utbildning

Branschrekommenderad utbildning

Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) har granskat BA-programmet på Sunnerbogymnasiet och funnit att utbildningen uppfyller alla kriterier för att vara en

branschrekommenderad utbildning. Det innebär att BYN bedömer att skolan har förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav. 

Tänk på

Från och med 1 juli 2023* ingår grundläggande högskolebehörighet i programmet men du har också möjlighet att välja bort högskolebehörigheten.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

*Notera att förändringar i strukturplanen kan komma att göras.

Kontakt

Kommentera