Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Sunnerbogymnasiets barn- och fritidsprogram leder dig in på en praktiskt inriktad yrkesbana med en grund i pedagogik och strategiskt tänkande. Du utbildas och förbereds för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling.

Ledarskap, kommunikation, pedagogik, samarbete och konfliktlösning är alla viktiga grundpelare på BF. Strategiskt tänkande, planerande och dokumentation varvas med praktiskt arbete där din sociala förmåga ställs i centrum.

Mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser, ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värderingar finns med som en röd tråd i din utbildning. Här är människors hälsa, levnadsvanor och olika former av hälsofrämjande arbete viktigt. Rörelser, kreativitet, friluftsliv och delaktighet är moment du får ta del av i utbildningen. Även arbetsmiljö och arbetsorganisation är något du får mer kunskap om vilket du kommer att ha nytta av i ditt kommande arbetsliv.

Arbeta med människor

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och olika livsvillkor.

Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete, både självständigt och i grupp. För att arbeta med människor krävs det att du kan lösa problem, ha förståelse för andra och en förmåga att kommunicera. Du får utveckla din kreativitet, ta egna initiativ samt lösa praktiska problem och uppgifter. 

Programmets uppbyggnad

Programmet är uppbyggt med gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma karaktärsämnen. Inriktningen på BF är Pedagogiskt och socialt arbete. Programfördjupning ger dig möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare. Du väljer även kurser i individuellt val. 

Nära kontakt med arbetslivet i Ljungby kommun leder till att BF kan erbjuda dig goda APL-möjligheter. Du är ute på APL i årskurs ett, två och tre. Sammanlagt genomför du 18 veckors APL under dina tre år på BF. 

I slutet av din studietid får du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Se specifika kurser och poängfördelning över de tre utbildningsåren i  programmets strukturplan längre ner på sidan. Du kan även läsa mer om programmet på Skolverket, se länk nedan.

Kontakt

Kommentera