titelbild

Skola och företag

Ljungby kommun arbetar aktivt för att öka samarbetet mellan skola och företag. Kommunen samverkar med Ljungby Busienss Arena och tillsammans har ett skolutskott startats.

Ljungby kommuns syfte med samverkan är bland annat att:

 • eleverna tidigt ska få komma ut på studiebesök
 • eleverna ska få en inblick i arbetslivets förutsättningar och villkor så att de kan göra bra utbildnings- och yrkesval
 • stärka elevers självkännedom och initiativförmåga så att de står väl rustade för framtidens arbetsmarknad
 • arbeta för en långsiktig kompetensförsörjning
 • skapa goda kontakter mellan skola och företag

 Som förälder kan du känna igen begrepp som fadderföretag, Snilleblixtar, UF (ung företagsamhet) i grundskolan med koncepten "Vårt samhälle" och "Se möjligheterna", Finn upp, Matte i Ljungby med mera.

Exempel på aktiviteter inom samverkan skola-näringsliv

 • Fadderföretag: Klasser får ett fadderföretag under årskurs 7-9 som klassen samverkar med på olika sätt.
 • Lokal matematikbok: Ljungby kommun har tagit fram lokala matematikböcker för grundskolan och för gymnasieskolan tillsammans med företag i kommunen. Böckerna innehåller konkreta räkneuppgifter som är en verklig del i företagens verksamheter. Matematiken blir verklighetsförankrad och samtidigt får eleverna kännedom om det lokala näringslivet.  
 • Upp och finn: Elever har designa och ta fram ritningar på produkter som sedan företag tillverkat några exemplar av. Syftet är att öka intresset för teknik och väva ihop teori och praktik. Företagen får idéer från barnens kreativa hjärnor och fantasi.
 • Snilleblixtar: Inom arbetsmodellen Snilleblixtarna får barn i förskola och skola plocka isär gamla teknikprylar och uppfinna nya saker att bygga av de delar de plockat isär. Snilleblixtarna sätter fokus på teknik och glädjen i att upptäcka.
 • Studiebesök i samband med ett visst moment i en kurs i skolan som handlar om något som just det företaget arbetar med kan ge eleverna både inblick i faktiska yrken och skolarbetet konkretiseras.
 • Företag och skola har också kunnat samverka genom att låta eleverna föreslå lösningar på faktiska problem som ett företag har. Eleverna får öva problemlösning och olika skolmoment (ritningslära, matematik, teknik och så vidare) samtidigt som företaget får idéer från någon helt utomstående.
 • PRAO (praktisk arbetslivsorientering) i årskurs 8 och 9. Syftet med praon att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Inte bara om yrkena i sig, utan det handlar mycket om att få se arbetslivets förutsättningar och krav, hur arbetslivet fungerar och få inblick i olika yrkeskulturer, yrkesetiker och tempon. Praon integreras i undervisningen i skolan både före och efter besöket. 

Kontakt

Kommentera