titelbild

Särskola

Barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning och inte når kunskapskraven i grundskolan eller gymnasieskolan kan gå i särskola. 

I Ljungby går alla särskoleelever på skolor där det finns andra elever som är lika gamla. Det ska finnas samverkan med övrig skolverksamhet. Grundsärskolans elever går på Kungshögsskolan och gymnasiesärskolans elever går på Sunnerbogymnasiet. Båda skolorna har nybyggda lokaler som är väl anpassade för verksamheterna.

Grundsärskola

I grundsärskolan läser eleverna ämnen precis som i grundskolan, eller ämnesområden (inom inriktningen träningsskola). En kombination av ämnen och ämnesområden är också möjlig.  

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans individuella program finns på Sunnerbogymnasiet.
Inom de nationella programmen så erbjuds i dagsläget programmet för fordonsvård och godshantering. Inför start läsår 2021/2022 kommer också programmet för hälsa, vård och omsorg att erbjudas.

Läsåret 2015/2016 startade också ett nationellt program inom gymnasiesärskolan, programmet för administration, handel och varuhantering.

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

På Sunnerbogymnasiet finns vuxenutbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning. Det kallas särskild utbildning för vuxna.

Skolor i andra kommuner

Det finns också några elever från Ljungby kommun som går på särskolor i andra kommuner.

Styrdokument

På Skolverkets webbplats kan du hämta samtliga styrdokument för särskolan och få mer information om särskolan. Där finns bland annat följande informationsmaterial:

Läs mer om LSS-stöd

Statistik och resultat

Hitta statistik och resultat från våra särskolor i Skolverkets system SIRIS. Länk: SIRIS

Kontakt

Kommentera