titelbild

Läsårets tider

Samtliga kommuner i Kronobergs län har samma läsårstider. Detta betyder att höstlov, sportlov och påsklov kommer att ligga samtidigt i hela Kronobergs län.

  • Höstlov vecka 44
  • Sportlov vecka 8
  • Påsklov veckan före påsk om det är mer än tre hela skolveckor mellan sportlov och påsklov.  

Jullov kallas den period av ledighet som blir mellan höstterminens slut och vårterminens början och det är olika varje år. Sommarlov kallas perioden mellan vårterminen och höstterminen.

Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti-tisdag 22 december. 

Lovdagar

  • 16 september
  • 26-30 oktober (höstlov, vecka 44)

Vårterminen 2021

För Sunnerbogymnasiet årskurs 1-2: Tisdag 12 januari-torsdag 10 juni.
För Sunnerbogymnasiet årskurs 3: Tisdag 12 januari-onsdag 9 juni.
För övriga skolor och årskurser: Tisdag 12 januari-fredag 11 juni.

Lov- och helgdagar:

  • 22-26 februari (sportlov, vecka 8)
  • 29 mars-5 april (påsklov, vecka 13)
  • 13-14 maj
  • 17 maj

Vuxenutbildningen

Terminstiderna följer CSN:s riktlinjer.

Höstterminen 2020: 17 augusti - 18 december.

Kontakt

Kommentera