Vad tycker du?

Vi vill gärna veta vad du tycker!

Därför genomför vi en enkätundersökning med ett antal frågor om:

  • förskola (1-5 år)
  • fritidshem
  • särskola
  • LSS/Planeten
  • särskild utbildning för vuxna (denna enkät genomförs på plats på skolan)

Genom att svara på enkäten för den eller de av verksamheterna som du eller ditt barn deltar i hjälper du oss att utveckla våra verksamheter samtidigt som du har möjlighet att påverka. Din åsikt gör skillnad!

Om du har mer än ett barn, svara en gång på enkäten för varje barn. 

Om du har barn som deltar i flera av verksamheterna, svara för varje verksamhet för sig.

Tack för din medverkan! 

Länk till enkäten

Enkät om förskola, fritidshem, särskola och LSS/Planeten 

 

 

Kontakt

Kommentera