Synpunktshantering

Har du synpunkter på vår verksamhet? Då vill vi gärna veta det!

En synpunkt kan vara beröm, förslag, klagomål eller fråga. Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet. Därför vill vi att du talar om vad du tycker.

Alla kan lämna klagomål, både elever och vårdnadshavare. Det också bra att lämna klagomål och synpunkter anonymt. 

Du lämnar dina synpunkter på webbsidan Tyck om...  Du kan även lämna synpunkter till personal på skolan eller förskolan som registrerar din synpunkt och skickar den vidare till berörd person.

Vi hanterar ett klagomål i första hand där problemet har uppstått, det vill säga nära barnet eller eleven. När ett klagomål kommer in utreder vi det, och alla som berörs av klagomålet får komma till tals. Vi dokumenterar utredningen skriftligt.  Du som lämnat ett klagomål får sen återkoppling i hur vi hanterar ditt klagomål eller synpunkt.

Om ni inte är nöjda med vår hantering av klagomålet går det att anmäla vidare till Skolinspektionen som kan arbeta vidare med ärendet.

Vi använder inkomna klagomål och synpunkter i vårt systematiska kvalitetsarbete. De klagomål som kommer in blir ett viktigt underlag för att kunna identifiera vilka mönster som framkommer på förskolan och skolan.

Kontakt

Kommentera