titelbild

Internationellt arbete i skolan

Vi ser möjligheter med internationellt arbete i skolorna. Genom olika projekt ger vi eleverna möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter från den globaliserade världen som vi lever i.

Genom att främja det internationella arbetet kan vi se att språkundervisningen blir roligare, lättare och mer motiverande, men även att förståelsen för andra kulturer ökar. Elevernas kännedom om deras hemkommun Ljungby och andra geografiska platser ökar med de olika teman som de internationella arbetena har.

Internationellt nätverk för förskolor och skolor

Förskolor och skolor är med i ett internationellt nätverk som hjälper till att sprida information kring det internationella arbetet.

Kontaktperson för det internationella arbetet på skolorna är Jenny Wikby.

Kontakt

Kommentera