Hjortsbergskolan

Vi arbetar för framtiden! 

Alla elever ska få samma möjligheter. Därför lägger vi på Hjortsbergskolan tyngdpunkten på den bas som alla behöver för att stå rustade för framtiden. Vi satsar på att eleverna ska få goda kunskaper i alla ämnen under den tid som de går hos oss. Genom ett strukturerat lärande utvecklas de kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för framtida studier och för livet efter skolan. För att nå vårt mål arbetar vi med att skapa en positiv inlärningsmiljö genom att alla elever ska få känna sig trygga i skolan och genom att alla elever ska få känna sig uppskattade för det som de kan.

Kunskap och kultur nära vår natur

Hjortsbergskolan är en mångkulturell skola från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 350 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Eleverna är fördelade på 16 klasser. Vi har fyra fritidshemsavdelningar: Hjorten, Gazellen, Antilopen samt Älgen. 

Skolan renoverades och blev färdig till läsårsstart hösten 2020. Vid renoveringen byggdes en helt ny skola och en ny idrottshall. 

Vi har en stor härlig skolgård med härlig natur runt skolan och nära till bad och ishall. Skolgården har bland annat flera fotbollsplaner och lekområde som inbjuder till lek och rörelse. Precis bakom skolan ligger ett vackert naturområde som vi använder när vi har utomhuslektioner.

Här finns också en backe som används flitigt så fort vi får snö. Vi vill genom att aktivt använda natur och kultur i undervisningen ge eleverna de bästa förutsättningar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. I vår utomhuspedagogik lagar vi mat och bakar bröd eller har experiment, mattelekar eller upptäcktsfärder utomhus.

Hjortsbergskolan erbjuder alla elever att komma och köpa frukost varje morgon till självkostnadspris.

Vi har rastvärdar som kommer till oss varje dag. Fritidshemmet har också rastaktiviteter varje förmiddagsrast.

Hjortsbergskolan har en föräldraförening.

Erfarenhet, kreativitet och kompetens

Vår personal har 100 procent behörighet och flera specialiserade lärare. Personalens samlade erfarenhet gör att vi har förutsättningar för att låta alla elever växa i sitt lärande. 

Elevernas kreativitet uppmuntras och utvecklas genom att vi skapar förutsättningar för kreativitet. Vi har bra musikutrustning, slöjdsal, idrottshall, skolbibliotek och en matsal där hela skolan kan samlas för olika evenemang. Närheten till Kronoskogen, Sunnerbohov och centrum gör att vi kan ta del av samhällets och naturens utbud. 

Fyra fritidshemsavdelningar

Fritidshemmets mål är att barnen ska utveckla sådana förmågor som är viktiga för ett rikt liv. Därför bygger vårt arbete på en helhetssyn där vi arbetar med barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. När barnen är hos oss vill vi att de ska kunna välja på intressanta och roliga aktiviteter så att de får en meningsfull fritid. Vi använder ofta skolans gymnastiksal och närheten till Sunnerbohallen och naturen gör också att barnen kan välja bad, skridskor och andra uteaktiviteter. Barnen har också många möjligheter till fri lek, pyssel, bakning och spel i våra trevliga lokaler.

 

Kontakt

    Hjortsbergskolan

  • Ågårdsvägen 33, 341 37 Ljungby

Kommentera